Kurs ręcznego przecinacza tlenowego i obsługi lancy tlenowej

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z metodą ręcznego cięcia palnikiem gazowym oraz lancą tlenową, poznanie technologii procesu, nabycie umiejętności praktycznych.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących przy wykonawstwie konstrukcji stalowych, spawaczy monterów, pracowników Działu Utrzymania Ruchu.

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia BHP przy ręcznym cięciu tlenowym oraz lancą tlenową.
  2. Zasada procesów.
  3. Budowa i zasada działania urządzeń do ręcznego przecinania tlenowego i lancą tlenową.
  4. Stosowane gazy w cięciu tlenowym, budowa reduktorów.
  5. Technologia ręcznego cięcia tlenowego oraz lancą tlenową.
  6. Technika ręcznego cięcia tlenowego oraz lancą tlenową – prezentacja audio.
  7. Jakość powierzchni po ręcznym cięciu tlenowym, porównanie z powierzchniami po cięciu innymi metodami w odniesieniu do normy EN 1090
  8. Instruktaż wstępny.
  9. Zajęcia praktyczne.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

2 dni/16 godzin; forma szkolenia: stacjonarne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

990zł/os.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,  materiały szkoleniowe,  zaświadczenie,  przerwy kawowe, lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację