Kurs żłobienia elektropowietrznego

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z metodą żłobienia elektropowietrznego elektrodą węglową, zapoznanie się z technologią procesu, nabycie umiejętności praktycznych.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących przy wykonawstwie konstrukcji stalowych, spawaczy monterów, pracowników Działu Utrzymania Ruchu, Kontrolerów Jakości.

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia BHP przy ręcznym cięciu tlenowym oraz lancą tlenową.
  2. Metody spawania - omówienie.
  3. Technologia naprawy metodą żłobienia elektropowietrznego.
  4. Rodzaje elektrod stosowanych w metodzie żłobienia elektropowietrznego.
  5. Zestaw do żłobienia elektropowietrznego.
  6. Instruktaż wstępny BHP.
  7. Szkolenie praktyczne.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener, osoba współpracująca z  TÜV SÜD Polska Sp. z o. o.

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

900zł/os.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację