Personel nadzorujący prace spawalnicze

Zadania personelu nadzorującego prace spawalnicze według normy PN-EN ISO 14731

Cel szkolenia:

Zaznajomienie się podstawowymi zadaniami i odpowiedzialnością personelu nadzorującego proces spawania.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do w szczególności dla koordynatorów spawania, technologów spawalników (IWT), inżynierów spawalników (IWE), specjalistów spawalników (IWS), pracowników kontroli jakości oraz innego personelu technicznego zajmującego się planowaniem, realizacją, kontrolą i nadzorem nad procesem spawania.

Program szkolenia:

  1. Omówienie zakresu stosowania normy PN-EN ISO 14731:2019-05;
  2. Omówienie i zaznajomienie się z podstawowymi terminami i definicjami określonymi w normie;
  3. Omówienie zadań nadzoru spawalniczego w nawiązaniu do kryteriów określonych w ISO 3834;
  4. Omówienie wymagań dotyczących wiedzy personelu nadzorującego proces spawania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

3 godziny; forma szkolenia: online live.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację