Zadania personelu nadzorującego prace spawalnicze według normy PN-EN ISO 14731

Cel szkolenia:

Zaznajomienie się  z podstawowymi zadaniami i odpowiedzialnością  personelu nadzorującego spawanie.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do w szczególności dla koordynatorów spawania, technologów spawalników (IWT), inżynierów spawalników (IWE), specjalistów spawalników (IWS), pracowników kontroli jakości oraz innego personelu technicznego zajmującego się planowaniem, realizacją, kontrolą i nadzorem nad procesem spawania.

Program szkolenia:

  • Omówienie zakresu stosowania normy PN-EN ISO 14731:2009-05;

  • Omówienie i zaznajomienie się z podstawowymi terminami i definicjami określonymi  w normie;

  • Omówienie zadań nadzoru spawalniczego w nawiązaniu do kryteriów określonych w  ISO 3834;

  • Omówienie wymagań dotyczących wiedzy personelu nadzorującego proces spawania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter  wykładowo - dyskusyjny.  Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

4 godziny

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

490zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację