Wymagania Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU. Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu wymagań stawianych przez Dyrektywę.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla konstruktorów,  projektantów urządzeń ciśnieniowych, wytwórców urządzeń ciśnieniowych, a także pracowników działu kontroli jakości.

Program szkolenia:  

1. Fakty o Dyrektywie ciśnieniowej (PED)

2. Dyrektywy „Nowego Podejścia”

3. Struktura dyrektywy 2014/68/EU

4. Zakres i wyłączenia dyrektywy 2014/68/EU

5. Definicje

6. Wymagania techniczne

7. Swobodny przepływ

8. Obowiązki podmiotów gospodarczych

9. Domniemanie zgodności

10. Klasyfikacja płynów

11. Procedury oceny zgodności

12. Deklaracja zgodności

13. Oznakowanie CE

14. Sankcje

15. Przepisy przejściowe

16. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa

17. Materiały

18. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Szkolenie prowadzi doświadczony rzeczoznawca Jednostki Notyfikowanej 0036 – TÜV SÜD.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzane będzie zaświadczeniem uczestnictwa wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin

Cena seminarium:

890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację