PN EN 1090-2

Norma PN EN 1090-2- wymagania techniczne, zasady oceny zgodności, oznakowanie CE

Cel seminarium:

Zapoznanie uczestników seminarium z ogólnymi wymaganiami normy PN-EN 1090 i jej kolejnych wydań.

Omówienie istotnych aspektów w procesie certyfikacji zakładu.

Profil uczestnika:

Seminarium przeznaczone jest dla podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją konstrukcji stalowych oraz dla podmiotów świadczących podwykonawstwo usług na rynku konstrukcji stalowych, zajmujących się wdrażaniem PN-EN 1090 w firmie. Ponadto ze szkolenia mogą skorzystać osoby chcące uzyskać wiedzę z zakresu wymagań prawnych dla producentów konstrukcji stalowych, a także pracownicy nadzoru spawalniczego, kontroli jakości oraz przygotowania produkcji, audytorzy wewnętrzni, kierownicy/pełnomocnicy i menadżerowie ZKP, osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie systemu ZKP.

Program seminarium:

 1. Omówienie podstawowych założeń i wymagań określonych w serii norm PN-EN 1090.
 2. Specyfikacja wyrobów konstrukcyjnych i klas wykonania elementów konstrukcji stalowych.
 3. Wykonywanie konstrukcji stalowych:
  • 3.1.Projektowanie
  • 3.2.Spawanie
  • 3.3.Łączenie mechaniczne
  • 3.4.Zabezpieczenie mechaniczne
 4. Inne technologie stosowane przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych np.: kształtowanie na zimno, kształtowanie na gorąco, cięcie termiczne, wykonywanie otworów
 5. Deklarowanie własności użytkowych oraz oznakowanie CE.

Metodyka seminarium:

Seminarium ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Seminarium prowadzi doświadczony audytor Jednostki Notyfikowanej 2527 (TÜV SÜD Polska).

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Zakończenie seminarium:

Seminarium kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w seminarium, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena seminarium:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację