Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Norma PN EN 1090-2- wymagania techniczne, zasady oceny zgodności, oznakowanie CE

Cel seminarium:

Zapoznanie uczestników seminarium z wymaganiami normy PN EN 1090-2.

Profil uczestnika:

Seminarium przeznaczone jest  dla podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją konstrukcji stalowych oraz dla podmiotów  świadczących podwykonawstwo usług na rynku konstrukcji stalowych,  zajmujących się wdrażaniem EN 1090 w firmie. Ponadto ze szkolenia mogą skorzystać osoby chcące uzyskać wiedzę z zakresu wymagań prawnych dla producentów konstrukcji stalowych, a także pracownicy nadzoru spawalniczego, kontroli jakości oraz przygotowania produkcji.

Program seminarium:

1. Omówienie podstawowych założeń i wymagań określonych w normie PN EN 1090-2

2. Specyfikacja wyrobów konstrukcyjnych i klas wykonania elementów konstrukcji stalowych

3. Wykonywanie konstrukcji stalowych:

3.1. Projektowanie

3.2. Spawanie

3.3. Łączenie mechaniczne

3.4. Zabezpieczenie mechaniczne

4. Inne technologie stosowane przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych np.: kształtowanie na zimno, kształtowanie na gorąco, cięcie termiczne, wykonywanie otworów

5. Deklarowanie własności użytkowych oraz oznakowanie CE.

Metodyka seminarium:

Seminarium ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Seminarium prowadzi doświadczony audytor Jednostki Notyfikowanej 2527 (TÜV SÜD Polska).

Uczestnictwo w seminarium potwierdzane będzie zaświadczeniem uczestnictwa wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin

Zakończenie seminarium:

Seminarium kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w seminarium, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena seminarium:

600 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa