Rail training

Bezpieczeństwo funkcjonalne w kolejnictwie

Szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z tematyką bezpieczeństwa funkcjonalnego w kolejnictwie

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów związanych z branżą kolejową, w szczególności dla  przewoźników kolejowych taborów pasażerskich oraz towarowych oraz dla podmiotów świadczących podwykonawstwo usług na rynku kolejowym.

Program szkolenia:

1. Omówienie zagadnień związanych z tematyką bezpieczeństwa funkcjonalnego a także zagadnień związanych z normą EN 50126

a. Wprowadzenie i przegląd bezpieczeństwa funkcjonalnego w kolejnictwie
b. Przegląd odpowiednich dyrektyw europejskich, przepisów i norm
c. Zakres normy EN 50126
d. Elementy RAMS
e. Bezpieczeństwo kontra ryzyko
f. Analiza ryzyka / Cele bezpieczeństwa
g. Integralność bezpieczeństwa
h. Cykl życia

2. Bezpieczeństwo funkcjonalne na poziomie systemu (EN 50129)

a. Procesy i Organizacja
b. Kontrola ryzyka i zagrożenia
c. Zarządzanie jakością
d. Zarządzanie bezpieczeństwem
e. Bezpieczeństwo techniczne i funkcjonalne
f. Wymagania i zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego
g. Demonstracja bezpieczeństwa • Ocena/zatwierdzenie

3. Rozwój oprogramowania dla systemów związanych z bezpieczeństwem wg normy EN 50657

a. Cykl życia oprogramowania
b. Procesy wspierające
c. Oprogramowanie SIL
d. Istniejące Oprogramowanie
e. Organizacja i funkcje
f. Śledzenie wymagań
g. Weryfikacja
h. Walidacja
i. Techniki i środki zaradcze
j. Przygotowywanie danych

4. Przesyłanie danych związanych z bezpieczeństwem (EN 50159)

a. Kategorie dla Systemów Przesyłowych
b. Zagrożenia • Środki zaradcze

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalikowany ekspert współpracujący z firmą TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin/ 2 dni; forma szkolenia: stacjonarne / on-line live

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

Data szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację