Podstawy badań niszczących

Podstawy badań niszczących i wykonawstwa zgładów metalograficznych złączy spawanych

Cel szkolenia:

Poznanie zasad wykonywania zgładów metalograficznych w celu oceny jakości połączenia spawanego. Zdobycie wiedzy na temat identyfikacji niezgodności spawalniczych w oparciu o normy branżowe.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów niszczących, kontrolerów jakości, inspektorów odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy oraz osób pragnących zdobyć wiedzę z ww. tematyki.

Program szkolenia

  1. Metalografia – pojęcia podstawowe.
  2. Norma PN-EN ISO 17025 w metalografii.
  3. Zagadnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w laboratorium.
  4. Metodyka badań metalograficznych.
  5. Ocena zgładów metalograficznych.
  6. Zasady raportowania wyników badań.
  7. Ćwiczenia praktyczne.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

5 godzin; forma szkolenia: stacjonarne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena seminarium:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne.

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację