Rail training

Interoperacyjność systemu kolei w UE

Szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników szkolenia z ogólnymi wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797
w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Omówienie istotnych aspektów w procesie zgodności technicznej systemów kolei w UE.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów związanych z branżą kolejową, w szczególności dla przewoźników kolejowych taborów pasażerskich oraz towarowych oraz dla podmiotów świadczących podwykonawstwo usług na rynku kolejowym. Ponadto ze szkolenia mogą skorzystać osoby chcące uzyskać wiedzę z zakresu obowiązujących wymagań technicznych systemów kolei obowiązujących w różnych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Program szkolenia:

1. Omówienie najważniejszych zagadnień Dyrektywy 2016/797
2. Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności- omówienie najistotniejszych zmian dot. wdrażania systemu
3. Nowelizacja TSI w odniesieniu do obowiązujących przepisów krajowych

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi doświadczony koordynator ds. akredytacji TÜV SÜD Polska Sp. z o. o.

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

według aktualnego kalendarza szkoleń technicznych.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację