Rail training

Spawanie pojazdów szynowych wg PN EN 15085

Szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z definicjami, terminami i wymaganiami normy PN-EN 15085.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do pracowników zakładów produkcyjnych, naprawczych, biur konstrukcyjnych bądź sprzedawców pojazdów szynowych oraz ich części, którzy muszą spełniać wymagania w zakresie kolejnictwa wg serii norm PN-EN 15085.

Program szkolenia:

 1. Norma PN-EN 15085-1+A1:2013 „Kolejnictwo -
 2. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 1”
 3. Aktualizacja normy, wymagania dla jednostek certyfikujących wytwórców pojazdów szynowych,
 4. Wytyczne komitetu ECWRV (część 1) - Wymagania dla MCB wg normy PN-EN 15085
 5. Norma PN-EN 15085-2: 2021 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 2: Wymagania jakości wytwórców części pojazdów szynowych
 6. Organizacja nadzoru spawalniczego
 7. Wymagania poziomów certyfikacji
 8. Zakres certyfikatu
 9. Prowadzenie nadzór rocznego certyfikacji
 10. Norma PN-EN 15085-3: 2023 „Kolejnictwo- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 3”
 11. Klasy wykonania spoin
 12. Klasa badania spoin
 13. Wymagania dla materiałów podstawowych i dodatkowych
 14. Przygotowanie złącza
 15. Norma PN-EN 15085-4: 2007„Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 4”
 16. Kwalifikowanie technologii spawania
 17. Próby robocze
 18. Norma PN-EN 15085-5: 2007 „Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 5”
 19. Kontrola przed, w trakcie, po spawaniu
 20. Niezgodności i działania korygujące
 21. Poddostawcy
 22. Deklaracja zgodności
 23. Identyfikowalność.
 24. Wytyczne komitetu ECWRV (część 2) - Interpretacja techniczna normy PN-EN 15085.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalikowany trener TÜV SÜD Polska

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / on-line live (zgodnie z wyborem Uczestników).

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń technicznych.

Cena obejmuje:


udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

 

Data szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację