Technologie jądrowe

Technologie Jądrowe

Cel szkolenia:

Zdobycie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy w zakresie rozwiązań i innowacji związanych z energetyką jądrową.

Zapoznanie Uczestników szkolenia z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Omówienie założeń strategii krajowych w zakresie rozwoju technologii, inwestycji i programów związanych z PEJ.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do podmiotów i organizacji, które zajmują się lub w przyszłości planują wdrożenie i realizację projektów jądrowych, a także podwykonawców zaangażowanych w projekty na potrzeby energetyki jądrowej.

Program szkolenia:

  1. Energia jądrowa- bezpieczeństwo energetyczne i zwiększenie dywersyfikacji bazy paliwowej w elektroenergetyce (zastosowanie, wady, zalety).
  2. Elektrownia jądrowa i SMR - działanie, rozwój technologii.
  3. Łańcuch dostaw sektora jądrowego.
  4. System prawny w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (regulacje krajowe, europejskie, światowe).
  5. System zarządzania dla dostawców sektora jądrowego wg ISO 19443.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi doświadczony Pracownik TÜV SÜD Polska Sp. z o. o.- Analityk ds. energetyki jądrowej i technologii wodorowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach prawnych związanych z energią jądrową a w szczególności z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa nuklearnego a także bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej.

Czas trwania: 

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / on-line live (zgodnie z wyborem Uczestników).

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

 


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację