Odpowiedzialność nadzoru spawalniczego

Odpowiedzialność nadzoru spawalniczego zgodnie z PN-EN ISO 14731 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia:

Zaznajomienie się  z podstawowymi zadaniami i odpowiedzialnością  personelu nadzorującego spawanie w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do w szczególności dla koordynatorów spawania, technologów spawalników (IWT), inżynierów spawalników (IWE), specjalistów spawalników (IWS), pracowników kontroli jakości oraz innego personelu technicznego zajmującego się planowaniem, realizacją, kontrolą i nadzorem nad procesem spawania.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w normie ISO 14731 i zadania nadzoru spawalniczego w aspekcie BHP;
 2. Wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu spawalniczego ;
 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 6. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy;
 8. Środowisko pracy zakładu spawalniczego
 9. Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska spawacza
 10. Analiza karty oceny ryzyka zawodowego spawacza;
 11. Choroby zawodowe spawaczy;
 12. Wymagania dotyczące ppoż. i ewakuacjina terenie zakładu spawalniczego
 13. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

3 godziny; forma szkolenia: stacjonarne.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Data i miejsce szkolenia: zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację