Badania ultradźwiękowe UT.TOFD

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie badań ultradźwiękowych metodą TOFD według sektorów przemysłowych i sektorów wyrobu zgodnie z zapisami normy PN- EN ISO 9712. Treści programowe szkolenia zawierają zagadnienia sylabusów egzaminacyjnych z metody UT.TOFD2 (w).

 

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się usługami w zakresie NDT, spawalnikom, monterom, spawaczom

i pracownikom działu technicznego i technologicznego, a także osobom, które chcą zdobyć nowe kompetencje zawodowe.

 

Program szkolenia:

Historia i rozwój metody badania ultradźwiękowego TOFD,

• Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie,

• Technika badania i jego rodzaje, systematyka badania ultradźwiękowego TOFD,

• Środki i przyrządy kontrolno - pomiarowe wykorzystywane w badaniach metodą ultradźwiękową TOFD,

• Wiedza o obiektach badanych,

• Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania,

• Schemat przeprowadzania badania ultradźwiękowego TOFD - wymagane warunki obserwacji,

• Dokumentacja badań ultradźwiękowych TOFD (instrukcja, protokół),

• Etapy przeprowadzania badania ultradźwiękowego TOFD,

• Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących według wymagań normy PN EN ISO 9712,

• Monitoring postępu procesu szkolenia.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3 stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

40 godzin

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska,

uprawniającym do udziału w egzaminie kwalifikacyjnym UT.TOFD2 (w).

 

Cena netto podana w kalendarzu szkoleń NDT obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z terminarzem szkoleń NDT, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację