Badania BASIC. Podstawy metod.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przegląd i usystematyzowanie wiedzy z metody badań NDT tj. zagadnienia z podstaw fizycznych na temat najczęściej stosowanych metod badawczych, wiedzy materiałowej oraz szczegółowych wymagań normy EN ISO 9712 i Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest kandydatom, którzy w przyszłości planują uzyskać uprawnienia w stopniu 3. kwalifikacji z wybranej /ych metod NDT, w szczególności pracownikom laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, certyfikacyjnych i kontrolnych, osobom, które zawodowo zajmują się usługami w zakresie NDT, spawalnikom, monterom, spawaczom, pracownikom technicznym.

 

Program szkolenia:

  • Historia i rozwój Badań Nieniszczących
  • Personel badań nieniszczących, zasady kwalifikacji i certyfikacji
  • Dyrektywa - struktura dokumentu i podstawowe wymagania 2014/68/UE
  • Podstawy metaloznawstwa, technologie wytwarzania i charakterystyka wyrobów przemysłowych
  • Badania Wizualne - podstawy fizyczne, techniki wykonania, wyposażenie badawcze
  • Badania Magnetyczne - podstawy fizyczne, techniki wykonania, wyposażenie badawcze
  • Badania Penetracyjne - podstawy fizyczne, techniki wykonania, wyposażenie badawcze
  • Badania Radiograficzne - podstawy fizyczne, techniki wykonania, wyposażenie badawcze
  • Badania Prądami Wirowymi, badania szczelności, emisja akustyczna - podstawy fizyczne, techniki wykonania, wyposażenie badawcze.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno - praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3 stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

Basic podstawy metod - 64 godziny

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska, uprawniającym do udziału w egzaminie BASIC.

 

Cena szkolenia:

4150zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

Dostępne w terminarzu szkoleń NDT znajdującym się na stronie www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndtJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację