badania wizualne

Badania wizualne (VT)

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie badań wizualnych wg sektorów przemysłowych i sektorów wyrobu zgodnie z zapisami normy ISO 9712. Treści programowe szkolenia zawierają zagadnienia sylabusów egzaminacyjnych z metody VT2.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się usługami w zakresie NDT, spawalnikom, monterom, spawaczom i pracownikom działu technicznego i technologicznego, a także osobom, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

 

Program szkolenia:

Historia i rozwój metody badania wizualnego

• Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie

• Technika badania i jego rodzaje, systematyka badania wizualnego

• Środki i przyrządy kontrolno - pomiarowe wykorzystywane w badaniach metodą wizualną

• Wiedza o obiektach badanych

• Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania

• Schemat przeprowadzania badania wizualnego - wymagane warunki obserwacji

• Dokumentacja badań wizualnych (instrukcja, protokół)

• Etapy przeprowadzania badania wizualnego

• Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących według wymagań normy ISO 9712

• Monitoring postępu procesu szkolenia.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno - praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3 stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

40 godzin - istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu ograniczonym tylko do wyrobów spawanych (w)

45 godzin - pełny zakres sektorów wyrobów (wp, t, c, w, f)

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska, uprawniającym do udziału w egzaminie kwalifikacyjnym VT2. 

 

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z terminarzem szkoleń NDT, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację