Badania ultradźwiękowe (UT)

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie badań ultradźwiękowych wg sektorów przemysłowych i sektorów wyrobu zgodnie z zapisami normy PN-EN 9712:2012. Treści programowe szkolenia zawierają zagadnienia sylabusów egzaminacyjnych z metody UT1/UT2.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się usługami w zakresie NDT, spawalnikom, monterom, spawaczom i pracownikom działu technicznego i technologicznego, a także osobom, które chcą zdobyć nowe kompetencje zawodowe.

 

Program szkolenia:

Historia i rozwój metody badania ultradźwiękowego

• Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie

• Technika badania i jego rodzaje, systematyka badania ultradźwiękowego

• Środki i przyrządy kontrolno - pomiarowe wykorzystywane w badaniach metodą ultradźwiękową

• Wiedza o obiektach badanych

• Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania

• Schemat przeprowadzania badania ultradźwiękowego - wymagane warunki obserwacji

• Dokumentacja badań ultradźwiękowych (instrukcja, protokół)

• Etapy przeprowadzania badania ultradźwiękowego

• Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących według wymagań normy  PN-EN ISO 9712

• Monitoring postępu procesu szkolenia.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno - praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3 stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

Szkolenie UT1 - 68 godziny

Szkolenie UT2 - 80 godzin

Szkolenie UT1+2 - 144 godzin

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska, uprawniającym do udziału w egzaminie kwalifikacyjnym UT1/UT2.

 

Cena szkolenia:

UT1 - 3700zł

UT2 - 4400zł

UT1+2 - 6050zł

Do podanych cen należy doliczyć 23%VAT.

 

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

Dostępne w terminarzu szkoleń NDT znajdującym się na stronie www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndtJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację