VLOG

Potwierdzenie produkcji żywności i pasz wolnych od składników GMO

Potwierdzenie produkcji żywności i pasz wolnych od składników GMO

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na skład produktów spożywczych. Konsumenci sięgając po produkt na półce sklepowej są coraz bardziej świadomi, oczekują potwierdzenia produktu przez niezależne instytucje. W związku z tym kluczowym zadaniem producentów żywności stała się kontrola pochodzenia wyrobów uczestniczących w procesie przygotowywania artykułów spożywczych, tak aby wykluczyć te produkty, które powstały przy pomocy modyfikacji genetycznych.

 

cZYM JEST VLOG?

System VLOG powstał z inicjatywy niemieckiego Stowarzyszenia Żywności Bez Inżynierii Genetycznej (niem. Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, w skrócie VLOG), które od lat tworzy normy dotyczące produkcji żywności wolnej od GMO.

Certyfikat VLOG ma na celu potwierdzenie, że na etapach: produkcji, magazynowania, transportu żywności i pasz nie korzystano ze składników genetycznie modyfikowanych. Standard odnosi się zarówno do produktów pochodzenia zwierzęcego m.in. mleko, jajka czy mięso, ale także do zbóż, owoców i warzyw oraz pasz dla zwierząt gospodarczych.

Proces certyfikacji obejmuje:

  • Ocena dokumentacji wdrożonego systemu VLOG,
  • Audit w przedsiębiorstwie / gospodarstwie rolnym,
  • Raport z ewentualnymi działaniami korygującymi,
  • Wystawienie certyfikatu VLOG,
  • Coroczne lub okresowe audity nadzoru.

Certyfikat wydawany jest na okres jednego roku.

JAK CERTYFIKACJA VLOG MOŻE POMÓC?

Certyfikat VLOG jest poświadczeniem, że dane przedsiębiorstwo wytwarza produkty na najwyższym poziomie bez użycia modyfikacji genetycznych. Pozwala spełnić wymagania konsumentów w zakresie statusu produktu i jego tożsamości, zwiększa konkurencyjność na rynku, dostęp do łańcucha dostawców dla producentów produktów, pasz czy składników certyfikowanych w ramach non-GMO. Jest również wymagany przez największe sieci handlowe.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie badań, inspekcji, ekspertyz i certyfikacji w całym łańcuchu żywnościowym. Przy pomocy zespołu doświadczonych, polskich ekspertów TÜV SÜD Polska wspomaga kompleksowo w procesie certyfikacji VLOG, od  oceny wstępnej (opcjonalnie) do auditu certyfikacyjnego.

Zobacz także

Ulotka

Standard VLOG w pigułce

Potwierdzenie produkcji żywności i pasz wolnych od składników GMO

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację