Functional safety in a nutsheel

Certyfikacja SCC (Safety Certificate Contractors)

Usługi techniczne, np. budowlane, serwisowe, remontowe często podzlecane są innym firmom. By uniknąć wypadków należy zwrócić wówczas uwagę, aby podwykonawcy spełniali wymagania bezpieczeństwa.

Dowodem na to, że Państwa podwykonawcy spełniają te wymagania może być certyfikacja wg standardu SCC. Certyfikat ten jest dowodem bezpieczeństwa w obszarze podzlecanych prac.

CZYM JEST SCC (SAFETY CERTIFICATE Contractors)?

SCC (Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Coraz częściej firmy zatrudniające podwykonawców do prac budowlanych, instalatorskich, montażowych wymagają posiadania przeszkolonego i przeegzaminowanego personelu.

JAK CERTYFIKACJA SCC MOŻE POMÓC?

SCC skierowany jest do wszystkich firm realizujących swoje usługi: budowlane, remontowe, instalacyjne i inne wykonywane w warunkach szczególnie niebezpiecznych na rynek Unii Europejskiej, a zwłaszcza do takich krajów, jak: Niemcy, Holandia, Anglia i Belgia.

Posiadane certyfikatu SCC przez personel wymagane w zakresie realizacji prac:

  • budowlano-remontowych,
  • na wysokościach,
  • montażowych,
  • w branży energetycznej,
  • niebezpiecznych w branży petrochemicznej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację