banner

Certyfikacja DIN SPEC 91436 | Zero odpadów

Operacyjne zarządzanie odpadami i surowcami wtórnymi

Operacyjne zarządzanie odpadami i surowcami wtórnymi

WYZWANie

Każdy, kto chce przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w sensie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym jako organizacja, nie może ignorować tematu przejrzystej i oszczędzającej zasoby gospodarki o obiegu zamkniętym w postępowaniu z odpadami.

Czym jest norma DIN SPEC 914366

DIN SPEC 91436 został opracowany przez konsorcjum organizacji pozarządowych, nauki i przemysłu, w którym uczestniczył również TÜV SÜD Management Service. Systematyczne podejście do normy ujawnia obszary rozwoju w gospodarce odpadami i materiałami nadającymi się do recyklingu, pomaga firmom określić odpowiedni stopień dojrzałości i określić miary. W celu ciągłego zmniejszania ilości odpadów resztkowych w interesie środowiska, a nawet oszczędzania kosztów.

Celem wszystkich procedur i procesów jest stworzenie warunków do pozostawienia jak największej ilości zasobów w zarysowanym cyklu oraz zminimalizowanie w jak największym stopniu proporcji nieuniknionych odpadów.

Certyfikacja DIN SPEC 91436 

W ramach audytu na miejscu niezależni i wykwalifikowani eksperci TÜV SÜD badają, w jakim stopniu spełnione są wymagania i kryteria określone w podstawie normy (lista kontrolna A, B, C wg DIN SPEC 91436). Na podstawie wyników można następnie uzyskać stopień dojrzałości i odpowiedni certyfikat:

Ponadto nasi audytorzy sprawdzają odpowiednie dokumenty, takie jak deklaracja zgodności z normą DIN SPEC 91436, plany zapobiegania powstawaniu odpadów, bilanse odpadów, certyfikaty unieszkodliwiania, certyfikaty szkolenia – w trakcie audytu na miejscu lub z wyprzedzeniem.

Norma DIN SPEC 91436 może być auditowana w połączeniu z certyfikacją ISO 14001 oraz ISO 50001.

Specyfikacja dostępna jest tutaj ( wersja niemiecka) : DIN SPEC 91436 - 2021-05 - Beuth.de

Po udanym, dobrowolnym audycie bez żadnych dużych niezgodności, Twoja firma otrzyma certyfikat i pozwolenie na używanie symbolu certyfikacji. Aby utrzymać tę certyfikację, wymagany jest coroczny audyt z pozytywną oceną. Niezapowiedziane audyty mogą być również przeprowadzane na zasadzie ad hoc.

Jakie są korzyści z Certyfikacji DIN SPEC 91436?


Zbuduj zaufanie wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy i pokaż, że potrafisz odpowiedzialnie obchodzić się z odpadami.

 

Zmniejsz koszty i polegaj na ponownym wykorzystaniu, recyklingu, naprawach i krótkich trasach transportowych oraz wykorzystaj zasoby, które już posiadasz.


Zadbaj o zrównoważone zarządzanie w swojej firmie i przyjmij systematyczne podejście, aby obiektywnie i przejrzyście wykazać, że poddajesz recyklingowi jak najwięcej odpadów i stale zmniejszasz ilość odpadów nienadających się do recyklingu.

 

Zminimalizuj ryzyko, unikając zanieczyszczenia lokalnej gleby, wód gruntowych i powietrza.


Zwiększ świadomość swoich pracowników na temat zrównoważonego zarządzania odpadami i surowcami wtórnymi na wszystkich poziomach.
  

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację