FSC® CoC Certification

Certyfikacja FSC™ CoC

FSC™ Chain of Custody, Forest Stewardship Council (FSC)

FSC™ Chain of Custody, Forest Stewardship Council (FSC)

UDOWODNIJ WŁAŚCIWE POCHODZENIE PRODUKTÓW Z DREWNA I PAPIERU

Zapotrzebowanie na drewno, papier i inne produkty leśne pochodzące z dobrze zarządzanych lasów wciąż rośnie. Konsumenci i partnerzy biznesowi chcą mieć pewność, że ich produkty pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł, które ograniczają ich szkody dla środowiska leśnego i społeczności tubylczych zależnych od lasów. Twoja firma musi również udowodnić, że Twoje produkty pochodzą wyłącznie z legalnych źródeł, zgodnie z wymogami rozporządzenia UE w sprawie drewna, ustawy Lacey Act w Stanach Zjednoczonych lub podobnych wymogów prawnych.

CZYM JEST CERTYFIKACJA FSC CHAIN OF CUSTODY?

Forest Stewardship Council (FSC) jest organizacją non-profit, która ustanawia standardy dla praktyk leśnych w celu promowania odpowiedzialnego ekologicznie i korzystnego społecznie leśnictwa. Produkty drewniane, takie jak meble, mogą być oznakowane jako certyfikowane FSC, jeśli spełniają wysokie standardy określone przez organizację.

Aby uzyskać certyfikat, przepływ materiału drzewnego - z lasu do klienta - musi być monitorowany cały łańcuch w celu wykazania jego pochodzenia. Dowód ten jest znany jako Chain of Custody (CoC).

 

DLACZEGO JEST to WAŻNE?

Certyfikacja FSC daje klientom pewność, że ich firma korzysta wyłącznie z legalnych źródeł i odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Dzięki temu możesz oferować swoim klientom wyższą wartość pod względem pochodzenia materiału i promować odpowiedzialną gospodarkę leśną.

Używając materiału FSC, możesz również otworzyć nowe możliwości biznesowe dla swojej firmy na rynkach wymagających certyfikacji.

 

NASZE USŁUGI FSC COC

Oferujemy usługi wspierające Twoją firmę na każdym etapie procesu certyfikacji, od audytu wstępnego przez cały pięcioletni cykl certyfikacji.

Zaprojektowane dla wszystkich firm zaangażowanych w łańcuch dostaw produktów leśnych, certyfikaty FSC CoC wymagają corocznych audytów. Możemy przeprowadzić te audyty w ramach pięcioletniego cyklu certyfikacji, aby monitorować, w jaki sposób Twoja organizacja wdrożyła wymagania dotyczące oddzielenia materiałów certyfikowanych i niecertyfikowanych, a także zidentyfikować potencjalne sposoby ich mieszania. Nasi audytorzy obserwują separację i przepływ materiałów w Twojej firmie, jej systemy zarządzania oraz wykorzystanie przez Ciebie znaków towarowych FSC.

 

DREWNO KONTROLOWANE FSC

Drewno Kontrolowane FSC obejmuje drewno, które nie posiada certyfikatu FSC, ale spełnia specyfikacje Standardu Drewna Kontrolowanego FSC. Obejmuje to legalność zbiorów i należyte uwzględnienie kluczowych kwestii społecznych i środowiskowych. Drewno Kontrolowane FSC można mieszać z drewnem certyfikowanym do produkcji wyrobów z certyfikatem FSC, o ile spełnia ono odpowiednie wymagania. Systemy i certyfikacja FSC CoC i FSC Controlled Wood to narzędzie do wykazania zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie drewna.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Jako międzynarodowo akredytowana jednostka certyfikująca FSC CoC (kod licencji FSC® A000530), TÜV SÜD Polska jest kompleksowym dostawcą usług certyfikacyjnych.

Nasi zaufani eksperci ds. audytów rozumieją wszystkie techniczne i społeczne zawiłości certyfikacji CoC dla wielu gałęzi przemysłu, takich jak przetwórstwo drewna, celuloza i papier, opakowania i poligrafia. Możemy zaoferować audyty FSC CoC w połączeniu z innymi usługami audytowymi, takimi jak ISO lub innymi programami certyfikacji lasów.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TÜV SÜD?

TÜV SÜD Polska jest zaufanym liderem na rynku w zakresie wiarygodnej certyfikacji CoC. Jesteśmy znani na całym świecie z wysokiej jakości naszych certyfikatów i wyjątkowych wyników uzyskiwanych przez naszych audytorów.

Nasi eksperci są zaangażowani w szybką realizację zatwierdzeń przesłanych oświadczeń z wykorzystaniem znaku towarowego FSC, dostarczając je w terminach zaledwie dwóch dni lub nawet kilku godzin w przypadku firm poligraficznych.

Aby uzyskać certyfikat FSC Chain of Custody (CoC), firmy muszą przejść audyt w celu spełnienia wymagań standardu CoC, FSC-STD-40-004.
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację