Ocena i zapewnienie jakości produktów

Badanie jakości produktu jest niezbędnym krokiem na drodze do wprowadzenia nowych artykułów na rynek. Sprawia, że Twoje towary przechodzą przez wszystkie etapy, aby wcześniej wykryć możliwe usterki, podkreślając jednocześnie wszelkie problemy związane z przestrzeganiem przepisów. Badanie może pomóc we wczesnym wprowadzeniu zmian w wyrobach i uniknięciu kosztownych wycofań produktów i negatywnych konsekwencji finansowych.

TÜV SÜD Polska oferuje badania realizowane poprzez sieć laboratoriów własnych oraz przez laboratoria partnerskie.

 • Badania żywności
  • Badania fizykochemiczne
  • Badania mikrobiologiczne
  • Badania na obecność GMO
  • Badania pestycydów
  • Badania pozostałości zanieczyszczeń
  • Badania alergenów
  • Badania zafałszowań
  • Badania wartości odżywczych
  • Badania przechowalnicze
  • Badania sensoryczne
 • Badania pasz
  • Badania fizykochemiczne
  • Badania mikrobiologiczne
  • Badania GMO
  • Badania pozostałości zanieczyszczeń
  • Badania wartości odżywczych
  • Badania opakowań pasz
  • Badania zafałszowań

  Współpracujemy z laboratorium, które posiada zatwierdzenie i możliwość realizacji badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami standardu GMP+ FSA oraz Standardu Polskiej Izby Mleka "bez GMO".

 • Badania opakowań

  Badania opakowaniowe mają na celu potwierdzenie właściwości użytkowych i bezpieczeństwa oraz określenie wpływu opakowania na żywność.

  • Badania migracji globalnej i specyficznej
  • Badania mikrobiologiczne opakowań
  • Ocena sensoryczna/organoleptyczna
  • Ftalany, PAH, BPA
  • Badania fizykochemiczne opakowań
  • Badania mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna)
  • Badania pozostałości zanieczyszczeń (zawartość metali ciężkich)
 • Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

  Produkty do higieny osobistej i kosmetyki przechodzą rygorystyczne testy pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego, a także badane są pod względem obecności substancji toksycznych oraz stabilności produktu. Dokładnym badaniom i testom poddawane są również produkty chemii gospodarczej, stosowanej w gospodarstwach domowych.

  Kosmetyki

  • Badania organoleptyczne
  • Obecność alergenów zapachowych
  • Badania mikrobiologiczne
  • Badania fizykochemiczne
  • Badania dermatologiczne
  • Badania aplikacyjno - użytkowe
  • Badania obciążeniowe / test konserwacji
  • Badania kompatybilności

  Chemia gospodarcza

  • Badania właściwości chemicznych i fizycznych
  • Badania bezpieczeństwa chemicznego
  • Działanie przeciwdrobnoustrojowe
  • Szczególne składniki
  • Przygotowanie i nadzór nad etykietami i informacjami o produkcie
  • Nadzór i tłumaczenia kart charakterystyk substancji
  • Badania efektywności mycia
  • Testy porównawcze
 • Badania odzieży oraz tekstyliów

  Dzięki testom producenci tekstyliów oraz artykułów skórzanych mogą osiągnąć wysoką jakość produktów oraz ich zbywalność, zapewniając jednocześnie zaufanie do swoich wyrobów. Zakres badania obejmuje następujące produkty:

  Produkty objęte badaniami:

  • Bazowe materiały tekstylne (tkaniny, dzianiny, włókniny, tkaniny powlekane)
  • Odzież damska, męska i dziecięca
  • Ubrania sportowe i rekreacyjne
  • Tekstylia domowe (pościel, tekstylia łazienkowe, tekstylia kuchenne, zasłony)
  • Tkaniny obiciowe
  • Draperie techniczne
  • Pasy, klamry, guziki

  Zakres badania może obejmować następujące obszary:

  • Cechy identyfikacyjne – skład, kontrola etykiet
  • Cechy użytkowe i trwałość – specjalne właściwości mechaniczne – wytrzymałość na rozciąganie i wydłużanie, wytrzymałość na rozdarcie, odporność na ścieranie, mechacenie, etc.
  • Pozostałe cechy – przepuszczalność powietrza, zdolność utrzymywania ciepła, trwałość koloru, stabilność wymiarów
  • Poczucie komfortu – badanie rozmiarów
  • Cechy bezpieczeństwa – pH, barwniki alergenne i kancerogenne, ftalany, pierwiastki toksyczne, formaldehyd, chlorofenole, związki cyno-organiczne, PAH, etc.
 • Badania środowiska pracy

  Oferujemy akredytowane badania umożliwiające kontrolę czystości mikrobiologicznej powietrza:

  • na stanowiskach pracy,
  • w systemach wentylacji,
  • w systemach klimatyzacji,
  • w środowisku zewnętrznym.

  Badania te pozwalają na ocenę i monitorowanie czynników biologicznych występujących w powyższych obszarach w obiektach takich jak:

  • oczyszczalnie ścieków,
  • zakłady przetwarzania odpadów,
  • zakłady produkcyjne,
  • pomieszczenia magazynowe,
  • pomieszczenia biurowe, itp.

  Dodatkowo oferujemy  szeroki zakres akredytowanych  badań i pomiarów czynników fizycznych i chemicznych mających bezpośredni wpływ na środowisko pracy:

  • Hałas słyszalny
  • Oświetlenie
  • Mikroklimat
  • Pola elektromagnetycznego
  • Zapylenie
  • Szkodliwe czynniki chemiczne: żelazo, mangan, octan butylu, aceton, alkohol izobutylowy, ksylen, benzen, toluen, trójchloroetylen, nafta, pary benzyny do ekstrakcji, naftalen, eter dwuetylowy, kwas siarkowy, chlor, ozon, tlenku węgla
 • Badania nieniszczące (NDT)

Zobacz także

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Automotive Essentials
E-ssentials

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

Rail Essentials
E-ssentials

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację