Badania nieniszczące (NDT)

Bezpieczeństwo urządzeń - jakość wyrobów i materiałów

Bezpieczeństwo urządzeń - jakość wyrobów i materiałów

NOWE WYZWANIA

Inżynierowie, konstruktorzy, operatorzy instalacji przemysłowych oraz koordynatorzy badań nieniszczących (NDT) wymagają specjalistycznych usług w zakresie sprawdzania słabych punktów elementów oraz systemów. Te usługi zapewniają zgodność nowych instalacji i konserwację obecnych instalacji technicznych z wymaganiami projektowymi oraz przepisami prawa. Niezwykle istotną częścią tego procesu jest dobranie właściwej metody badawczej NDT dla konkretnego problemu i dla zapewnienia wiarygodności wyników.

CZYM SĄ BADANIA NDT?

Metody NDT są technikami, które nie powodują uszkodzeń w materiale badawczym, który poddawany jest badaniu i zapewniają szybką dostępność wyników w celu wprowadzenia działania korygujących i zapobiegawczych. W zakładach przemysłowych badania NDT stosowane są do badania elementów, instalacji przemysłowych, zaworów, rurociągów ale także odlewów, elementów kutych czy systemów słupowo-rurowych.

DLACZEGO BADANIA NDT SĄ WAŻNE?

NDT ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawnymi. Badania NDT nie powodują uszkodzenia elementów  i systemów, oferują one korzyści w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i redukcji kosztów.

 • NASZE USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NDT

  Laboratorium Badań Materiałowych TÜV SÜD Polska oferuje kompleksowe usługi w zakresie badań nieniszczących stosując metody:

  • wizualnie VT,
  • penetracyjnie PT,
  • magnetycznie MT,
  • ultradźwiękowo UT,
  • ultradźwiękowo UT TOFD,
  • ultradźwiękowo UT PHASED ARRAY,
  • radiograficznie RT .
 • WYKORZYSTUJĄC SZEROKI ZAKRES METOD BADAMY:
  • odlewy i odkuwki,
  • rury i wyroby walcowane,
  • wyroby przerabiane plastycznie,
  • elementy konstrukcji stalowych,
  • elementy urządzeń dźwigowych,
  • wyroby i złącza spawane,
  • złącza egzaminacyjne spawaczy,
  • złącza próbne dla uznania technologii spawania,
  • urządzenia ciśnieniowe,
  • zbiorniki i kotły.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację