Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała wstrzymanie działalności usługowej i produkcyjnej w wielu obszarach gospodarki. Wznowienie procesów operacyjnych, dostosowanie przedsiębiorstwa do rozszerzonych wymagań higienicznych oraz wprowadzenie nowych zasad bezpiecznego postępowania z pracownikami, klientami i osobami trzecimi, wiąże się z koniecznością uwzględnienia obowiązujących przepisów prawnych na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. W tym celu rekomendowane jest monitorowanie wdrożenia i przestrzegania wprowadzonych w organizacji zasad higieny i postępowania przez niezależny podmiot.

Mając na uwadze powyższe wyzwania, eksperci i audytorzy TÜV SÜD opracowali kryteria, w oparciu o które przeprowadzają audyty higieniczne w wielu branżach, m.in.:

USŁUGI DLA GASTRONOMII I HOTELARSTWA

Gastronomy Hospitality Restart Dla właścicieli hotelarzy, firm spożywczych i restauratorów dużym wyzwaniem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, klientom i osobom trzecim.

Prowadzisz restaurację, hotel lub jesteś właścicielem przedsiębiorstwa z branży spożywczej?

Sprawdź nasze rozwiązania

 

 

USŁUGI DLA BRANŻY RETAIL

Branża retail stanowi dla współczesnego społeczeństwa podstawowe źródło nabycia dóbr konsumpcyjnych. Dzięki weryfikacji zastosowanych przez Ciebie zasad bezpiecznego postępowania oraz odpowiednich środków ochrony, będziesz wiedział czy spełniasz obowiązujące wymagania prawne i czy możesz zapewnić swoich klientów, że mogą wejść do Twojego sklepu bez żadnych obaw.

Prowadzisz sprzedaż detaliczną?

Sprawdź nasze rozwiązania

 

USŁUGI DLA branży produkcyjnej

Obecna sytuacja w bardzo różnym stopniu wpływa na firmy z branży produkcyjnej. Niemniej jednak wszyscy przedstawiciele tej branży stoją obecnie przed tym samym wyzwaniem, jakim jest dostosowanie swoich działań do nowej sytuacji.

Pracujesz w branży produkcyjnej?

Sprawdź nasze rozwiązania

 

 

USŁUGI DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Po wznowieniu działalności producenci samochodów, właściciele salonów samochodowych oraz warsztatów muszą potraktować bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz osób trzecich jako najwyższy priorytet. Możemy wesprzeć Cię w weryfikacji wprowadzonych rozwiązań, które pomogą Twojej firmie bezpiecznie wznowić działalność przy spełnieniu wszystkich obowiązujących przepisów związanych z COVID-19.

Pracujesz w branży motoryzacyjnej?

Sprawdź nasze rozwiązania

 

USŁUGI DLA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

W sektorze nieruchomości komercyjnych od dawna łączy się wiele wymagań z różnych dziedzin - od efektywności ekonomicznej po bezpieczeństwo. Jednakże w związku z pandemią utrzymanie równowagi między tymi wymaganiami stało się jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj, gdyż zmianie uległy priorytety.

Pracujesz w sektorze nieruchomości komercyjnych?

Sprawdź nasze rozwiązania

 

W ramach przygotowanych kryteriów uwzględniono środowisko i procesy specyficzne dla danej branży, zgodność z krajowymi wymaganiami prawnymi, aspekty oraz środki ochrony osobistej pracowników, klientów i osób trzecich, a także wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytyczne branżowe.

Wynikiem przejścia audytu higienicznego w zakresie COVID-19 jest otrzymanie indywidualnego raportu o spełnianiu nomy wymagań z tym związanych, potwierdzonego rozpoznawalnym na całym świecie znakiem TÜV SÜD. Podsumowanie inspekcji może zostać umieszczone na stronie internetowej, a także w widocznym miejscu w recepcji hotelu, w siedzibie przedsiębiorstwa, w zakładzie produkcyjnym, w galerii handlowej, w sklepie, na stacji benzynowej czy w salonie samochodowym.

W trakcie audytu higienicznego COVID-19, ocenie audytorów podlegają takie aspekty jak:

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
  • wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności za obszar higieny,
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • zgodność z krajowymi przepisami prawnymi, wytycznymi GIS i międzynarodowymi wytycznymi WHO,
  • zastosowane środki ochrony zdrowia i środki higieny dla pracowników, klientów i osób trzecich.

Korzyści z audytów higienicznych w zakresie COVID-19:

  • Wsparcie w ponownym uruchomieniu działalności usługowej i produkcyjnej.
  • Wsparcie w prawidłowym spełnieniu krajowych wymagań i międzynarodowych wytycznych, zapewniających zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom, klientom i osobom trzecim.
  • Ułatwienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie informowania o wysokim poziomie kultury higienicznej i kultury bezpieczeństwa w organizacji.
  • Możliwość łącznego przeprowadzenia audytu higienicznego wraz z audytem na zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm i standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa.
  • Audyty przeprowadzane są przez doświadczonych audytorów TÜV SÜD, znających specyfikę danej branży i wymagania prawne.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację