Restart after Corona in Commercial Properties

Nieruchomości komercyjne

Bezpieczne wznowienie działalności firmy.

Bezpieczne wznowienie działalności firmy.

W sektorze nieruchomości komercyjnych od dawna łączy się wiele wymagań z różnych dziedzin - od efektywności ekonomicznej po bezpieczeństwo. Jednakże w związku z pandemią utrzymanie równowagi między tymi wymaganiami stało się jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj, gdyż zmianie uległy priorytety.

Jako niezależna jednostka certyfikująca zdajemy sobie sprawę z oczekiwań, jakie Twoi klienci mają wobec oferowanych przez Ciebie nieruchomości komercyjnych. Wiemy, że zarówno jako właściciel, jak i zarządzający nieruchomością, ponosisz odpowiedzialność za utrzymanie wysokiego poziomu higieny, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi. Przeciwdziałanie COVID-19 w nieruchomościach komercyjnych wymaga jeszcze więcej uwagi i szybszego reagowania niż w normalnych okolicznościach.

Dzięki współpracy z TÜV SÜD Polska zyskujesz partnera biznesowego, który zapewni szybką i ukierunkowaną pomoc w oparciu o wieloletnie know-how w dziedzinie nieruchomości komercyjnych. Oceniamy bieżącą sytuację w nieruchomościach komercyjnych bez względu na ich rozmiar i informujemy o ryzyku za pomocą oceny ryzyka. Możesz sprawdzić swoje środki ochrony przed pandemią i potwierdzić prawidłowość ich zastosowania niezależnym audytem, przeprowadzonym przez ekspertów TÜV SÜD Polska.

Zalety współpracy z TÜV SÜD Polska w obszarze usługi audytów higienicznych w zakresie COVID-19 dla nieruchomości komercyjnych:

  • Zaczynamy od nowa - ale nie od samego początku! TÜV SÜD wspiera Cię we wszystkich fazach zarządzania pandemią. Jednocześnie nasi eksperci znają już specyfikę sektora nieruchomości komercyjnych i angażują się tam, gdzie ich potrzebujesz.
  • Oferujemy szybkie rozwiązania złożonych problemów, ponieważ nasza usługa jest prosta i dodatkowo efektywnie wspiera przedsiębiorstwa w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie informowania o wysokim poziomie kultury higienicznej i kultury bezpieczeństwa w organizacji.
  • Z nami jesteś po bezpiecznej stronie! Jako niezależna organizacja jesteśmy najbardziej wiarygodnym partnerem, który w sposób neutralny i niezależny ocenia zgodność z zasadami higieny w twoich nieruchomościach.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację