Restart after Corona in Hospitality and Gastronomy

Gastronomia i hotelarstwo

Bezpieczne wznowienie działalności firmy

Bezpieczne wznowienie działalności firmy

Przed ponownym uruchomieniem biznesu powinno się wyjaśnić następujące kwestie:

  • Jakie obszary są szczególnie ważne przy wznowieniu działalności?
  • Jakie środki ochrony powinny zostać wprowadzone w organizacji?
  • Jak uniknąć konsekwencji (tj. kary pieniężne, negatywny wpływ na wizerunek), wynikających z nieprzestrzegania lub nieprawidłowego przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych?

Właściciele hoteli, restauratorzy oraz przedsiębiorcy działający w branży spożywczej znaleźli się aktualnie w trudnej sytuacji, gdyż ze względu na zakres prowadzonej działalności należą do grupy wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem. Dużym wyzwaniem, które zostało przed nimi postawione jest zapewnienie jak najwyższego poziomu higieny i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w trakcie pandemii, jednocześnie chroniąc pracowników, gości oraz klientów, a także zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa. Wyzwanie to wiąże się ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i zdejmowaniem kolejnych obostrzeń.

Nie istnieje uniwersalne rozwiązanie, które byłoby dostosowane do potrzeb wszystkich przedsiębiorców, stojących przed wyzwaniem, jakim jest ponowne uruchomienie swojego biznesu. Podstawowa wiedza na temat higieny nie będzie wystarczająca, aby przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom wynikającym z pandemii COVID-19.

TÜV SÜD Polska jako niezależny podmiot prowadzący inspekcje higieniczne może wesprzeć Cię w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem związanym z COVID-19.

Dzięki współpracy z TÜV SÜD Polska w ramach usługi dotyczącej audytów higienicznych w zakresie COVID-19, możesz skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i odzyskaniu płynności finansowej. Zweryfikujemy czy zastosowane w Twoim przedsiębiorstwie środki ochrony są zgodne z wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi GIS i WHO, a także pomożemy w komunikowaniu Twoim klientom i pracownikom o wysokim poziomie kultury higienicznej i kultury bezpieczeństwa w Twoim przedsiębiorstwie.

Zalety współpracy z TÜV SÜD Polska w obszarze usługi audytów higienicznych w zakresie COVID-19 dla branży gastronomicznej i hotelarskiej:

  • Wsparcie w ponownym uruchomieniu działalności usługowej i produkcyjnej
  • Wsparcie w prawidłowym spełnieniu krajowych wymagań i międzynarodowych wytycznych, zapewniających zdrowie bezpieczeństwo pracownikom, klientom i osobom trzecim.
  • Ułatwienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie informowania o wysokim poziomie kultury higienicznej i kultury bezpieczeństwa w organizacji.
  • Możliwość łącznego przeprowadzenia audytu higienicznego wraz z audytem na zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm i standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa.
  • Audyty przeprowadzane są przez doświadczonych audytorów TÜV SÜD, znających specyfikę branży i wymagania prawne.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację