History

Globalizacja

Część III: 1960 – 2010

Część III: 1960 – 2010

2009 - WIZJa SAMOCHODU BEZEMISYJNEGO

VISIONS OF AN EMISSION-FREE CAR

Stowarzyszenia kontroli technicznej są pionierami nowych technologii od momentu powstania pierwszych przedsiębiorstw przemysłowych.

W 2009 roku, TÜV SÜD kontynuuje tę tradycję i wspiera wprowadzanie na rynek pojazdów z napędem elektrycznym. Podczas gdy TÜV Hanse GmbH (część grupy od 2004 roku) opracowuje szczegółowy katalog kontroli pojazdów elektrycznych, TÜV SÜD w Monachium projektuje pierwszy na świecie dynamiczny test zderzeniowy dla samochodów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe.

W 2010 roku, TÜV SÜD przeprowadza pierwszą ogólną kontrolę pojazdu w pełni elektrycznego i opracowuje pierwszy ogólnounijny certyfikat dla samochodu elektrycznego. W 2009 roku firma stawia sobie ambitny cel, aby stać się światowym liderem w testowaniu akumulatorów do pojazdów elektrycznych.


2006 - MIĘDZYNARODOWE KAMIENIE MILOWE

INTERNATIONAL MILESTONES

Z udziałem byłego federalnego ministra gospodarki Michaela Glosa, TÜV SÜD finalizuje największe przejęcie w historii firmy.

W marcu 2006 roku przejmuje grupę PSB z siedzibą w Singapurze. Biorąc pod uwagę silną pozycję PSB w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w zakresie systemów zarządzania i testowania produktów, przejęcie to postrzegane jest jako kamień milowy w rozwoju działalności w Azji.

W następnym roku, po drugiej stronie Azji, tworzone są fundamenty pod przyszłe działania: pod nazwą TÜVTÜRK, TÜV SÜD i jego dwaj regionalni partnerzy rozpoczynają tworzenie sieci 200 centrów serwisowych pojazdów w Turcji. Ideą jest umożliwienie ogólnych kontroli (w oparciu o model niemiecki) wszystkich 12 milionów zarejestrowanych pojazdów silnikowych w kraju od 2009 roku.


2001 - OKTAGON

THE OCTAGON

Przypominający wielu kierowcom samochodów sześciokątną naklejkę na ich pojeździe, niebieski oktagon TÜV SÜD był używany od końca lat 90-tych w produktach medycznych.

Symbol ten stał się oficjalnym logo firmy w 2001 roku. Pięć lat później, ośmiokątowi nadano trójwymiarowy wygląd z dodatkiem cienia.

Ośmiokąt spotkał się również z dobrym przyjęciem na całym świecie. Cyfra „8” uważana jest za pozytywny symbol na Zachodzie, a w Chinach uznaje się ją za szczęśliwą. Użytkownicy telefonów z klawiaturą numeryczną mogą zaobserwować, że litery "TUV" pojawiają się nad liczbą "8".

 

 

 


1998 - TÜV SÜD JEST ONLINE

TÜV SÜD GOES ONLINE

TÜV SÜD rozpoczął działalność w intrenecie w 1998 roku, kiedy to uruchomiona została pierwsza strona internetowa Grupy - tuev-sued.de, a także wyspecjalizowane wirtualne centra usług.

Od tego czasu właściciele samochodów mogli zapisywać się na ogólne przeglądy i testy emisji, co zdecydowanie minimalizowało czas oczekiwania. Ponadto uruchomiono internetową rejestrację na seminaria oferowane przez Akademię TÜV (założoną w 1986 r.).

W czasach, gdy wiele firm wykorzystywało swoje strony internetowe jako rozszerzoną wizytówkę, TÜV SÜD wykorzystywał interaktywne możliwości Internetu, które dominują w dzisiejszym świecie cyfrowym.


1996 - POWSTAŁO TÜV SÜD

TÜV SÜD IS FORMED

Przy 8 500 pracownikach i rocznej sprzedaży na poziomie 1,4 miliarda marek niemieckich powstaje największe stowarzyszenie kontroli technicznej w Niemczech.

W dniu 1 stycznia 1996 r. TÜV Bayern i TÜV Südwest łączą się w celu utworzenia TÜV Süddeutschland AG (od 2005 r. pod nazwą TÜV SÜD AG). TÜV Hessen stał się częścią nowej spółki na podstawie uchwały podjętej na posiedzeniu członków zarządu w marcu tego samego roku.

Prof. dr inż. Karl Eugen Becker, prezes zarządu nowo założonej spółki akcyjnej i główny pomysłodawca połączenia, chciał kontynuować rozbudowę firmy, szczególnie za granicą.

Naszą strategią jest zostanie liderem w zakresie związanych z bezpieczeństwem oraz bycie partnerem biznesowym dla naszych klientów, tak aby dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom wzrastała ich przewaga konkurencyjna. Günter Häfner odegrał decydującą rolę w tworzeniu przełomowej struktury prawnej nowej organizacji.


1991 - AZJA I STANY ZJEDNOCZONE

ASIA AND USA

TÜV Product Service kontynuował globalny rozwój swojej działalności. Równolegle z rozwojem w Niemczech, w 1994 roku powstały pierwsze azjatyckie filie TÜV Product Service w Hongkongu, Japonii, na Tajwanie, a następnie w Korei.

W tym samym czasie powstały filie TÜV Product Service w Ameryce Północnej, z oddziałami w Kalifornii, Massachusetts i Oregonie oraz Emaco Product Service Inc. w San Diego.


1990 - PONOWNE ZAŁOŻENIE I FUZJE

RE-FOUNDING AND MERGERS

W marcu 1990 r. byli pracownicy wschodnioniemieckiego Urzędu Dozoru Technicznego ponownie utworzyli "Sächsische Überwachungsverein" (Saksońskie Stowarzyszenie Kontroli), które pierwotnie powstało w Chemnitz w 1878 r. pod nazwą TÜV Chemnitz (później TÜV Sachsen).

Wznowienie działalności wspierane było przez TÜV Bayern, a obie strony pracowały nad połączeniem, które nastąpiło w 1992 roku. W 1990 roku, czyli okresie zjednoczenia Niemiec, TÜV Baden i TÜV Stuttgart przeszły ten sam proces, a TÜV Südwest powstał z połączenia dwóch stowarzyszeń kontrolnych - w rzeczywistości od dawna poszukiwanej przez przedsiębiorstwa i polityków.


1989 - TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

W notatce sporządzonej pod kierownictwem Wolfharta Hausera, TÜV Bayern zaproponował w 1988 roku ideę "globalnej akceptacji". Koncepcja ta spotkała się z negatywnym odbiorem zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz firmy, ale Hauser nie zamierzał się poddawać. Zachęcał on niemieckie podmioty TÜV do wspólnego założenia organizacji, która będzie działać poza tradycyjnymi obszarami monitorowania w sektorze prywatnym. Jej intencją było zapewnienie międzynarodowym firmom unikalnych usług, tak aby mogły one wprowadzać swoje produkty na światowe rynki korzystacjąc ze wsparcia tylko jednego partnera certyfikującego.

Koncepcja ta była zdecydowanie promowana przez prof. dr inż. Karla Eugena Beckera, który od 1983 roku z wielkim sukcesem kierował i modernizował TÜV Bayern. Utorowało to drogę do założenia firmy TÜV Product Service GmbH, która rozpoczęła działalność w roku 1989 jako spółka typu „joint venture” TÜV Bayern, TÜV Hannover i TÜV Hessen.

 


1983 - NOWA SIEDZIBA W MONACHIUM

NEW HEADQUARTERS IN MUNICH

Po 80 latach TÜV Bayern opuścił budynek stowarzyszenia przy Kaiserstrasse w monachijskiej dzielnicy Schwabing i przeniósł się do nowej siedziby przy Westendstrasse, gdzie dziś znajduje się siedziba główna TÜV SÜD. W tym samym czasie na pobliskiej Ridlerstrasse otwarto nowoczesne centrum badawcze.

Celem przeprowadzki było przedstawienie zmiany kultury organizacyjnej w zakresie lepszej obsługi klienta.


1980 - Znormalizowane SZKOLENIa

 STANDARDIsED TRAINING

W 1979 roku organizacje TÜV Baden, Bayern, Saarland i Stuttgart postanowiły założyć akademię szkoleniową TÜV na południu Niemiec.

Centrum szkoleniowe rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 1980 roku i wkrótce stało się jasne, że ujednolicone szkolenia i kształcenie ustawiczne mają wiele zalet.

Uczestnicy seminariów zyskali możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. Ponadto wspólne zajęcia wpływały na integrację pomiędzy przedstawicielami różnych regionów, które bywały negatywnie nastawione w stosunku do siebie.

 


1977 -testy bezpieczeństwa

SAFETY-TESTED

Wiązania narciarskie to niezwykle wymagający, ale i delikatny produkt. Błędy projektowe lub wady produkcyjne mogą prowadzić do śmiertelnych wypadków. Jednak w jaki sposób można zapewnić użytkownikom, że wszelkie niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostały spełnione, gdy wiarygodne kontrole jakości wymagają laboratorium pomiarowego i dogłębnej wiedzy z zakresu medycyny sportowej?

Było to pytanie, które zadawali sobie pracownicy TÜV Bayern którzy zainteresowali się sprawą bezpieczeństwa konsumentów. Federalne Ministerstwo Pracy wpadło na pomysł stworzenia powszechnie uznawanego i rozpoznawalnego znaku jakości dla "certyfikowanego bezpieczeństwa" (Geprüfte Sicherheit - GS).

Koncepcja ta nie jest nowa, ale wszystkie wcześniejsze próby ustanowienia kompleksowego znaku certyfikacji zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku porozumienia między różnymi branżami, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi i decydentami politycznymi.

Tym razem jednak inicjatywa ta zakończyła się sukcesem: zimą 1977-78 roku logo GS zostało umieszczone na setkach tysięcy nart w sklepach w Niemczech Zachodnich. Wkrótce "naklejki TÜV" dla pojazdów silnikowych stały się znanym symbolem dla konsumentów.


1969 - PIERWSZA SPÓŁKA ZALEŻNA

 

FIRST SUBSIDIARY

Podczas gdy TÜV był publicznie postrzegany jako dostawca usług w zakresie kontroli pojazdów i specjalistycznych usług doradczych dla zakładów przemysłowych, czyli działań, które odciążyły rząd, TÜV nadal często pozostawał niewidoczny w sektorze prywatnym.

Niemniej jednak pod koniec lat 60-tych, po raz pierwszy TÜV Bayern stworzył podstawy dla modeli biznesowych na otwartym, nieograniczonym rynku, czyli tak jak TÜV SÜD działa obecnie.

W 1969 roku stowarzyszenie kupiło Elektroberatung Bayern GmbH (EBB), która w 1926 roku została utworzona jako agencja doradcza ds. elektryfikacji bawarskiego rolnictwa. Wraz z tym przejęciem, poprzez spółkę-córkę, niemiecki TÜV stał się częścią konkurencyjnego rynku.


1964 - DZIałalność ZA GRANICĄ

 

BUSINESS ABROAD

Już w latach 60. istniały powody do rozszerzenia działalności poza Niemcy i Europę.

Eksperci TÜV byli otrzymywali regularne propozycje współpracy z zagranicy, aby pomóc w wyjaśnieniu usterek technicznych, szczególnie w przypadku, gdy uszkodzone urządzenia były dostarczane przez niemieckie firmy.

Na przykład w 1964 roku eksperci TÜV Bayern pojechali do RPA w celu zbadania wypadku z udziałem kolejki linowej.

Eksperci TÜV Baden regularnie jeździli do także Francji w celu opracowania przykładowych raportów dla pojazdów, które były przeznaczone do importu do Niemiec Zachodnich.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację