Weryfikacja deklaracji zgodności

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością

Każdego roku na rynkach krajów Unii Europejskiej pojawiają się niezliczone ilości nowych produktów i przedmiotów użytkowych. Podczas wprowadzania produktów na rynek Unii Europejskiej producenci oraz importerzy oprócz przeprowadzenia badań laboratoryjnych i testów powinni sporządzić dokument potwierdzający zgodność produktu z odpowiednimi wymaganiami prawnymi. 

W oparciu o Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 - materiały i wyroby mające kontakt z żywnością:

  • nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka;
  • nie mogą powodować niedopuszczalnych zmian w składzie żywności,
  • nie mogą zmieniać zapachu i smaku żywności,
  • nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd swoim oznakowaniem.

CZYM JEST Weryfikacja deklaracji zgodności?

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością – producent lub importer jest obowiązany wystawić pisemną deklarację zgodności potwierdzając, że dany wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością spełnia odpowiednie wymagania prawne.

Deklaracją zgodności nazywany jest dokument sporządzany przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela stwierdzający zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami prawnymi zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.

W trakcie weryfikacji deklaracji zgodności oceniane są m.in.:

  • podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością,
  • prawidłowość zakresu przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
  • analiza wyników badań laboratoryjnych,
  • zgodność i spójność zapisów w deklaracji zgodności.

JAK WERYFIKACJA DEKLARACJI ZGODNOŚCI MOŻE POMÓC?

Przystąpienie do weryfikacji deklaracji zgodności umożliwia uzyskanie obiektywnej oceny dotyczącej treści deklaracji zgodności.Ponadto stanowi wsparcie w doborze zakresu badań laboratoryjnych oraz wsparcie w interpretacji wyników badań laboratoryjnych.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska dedykuje usługę weryfikacji deklaracji zgodności dedykuje wszystkim podmiotom wprowadzającym produkty na rynek Polski oraz Unii Europejskiej. Dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności potwierdzisz, że Twój produkt jest zgodny z wymaganiami prawnymi.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację