Uznanie ośrodków szkolenia spawaczy

Wyzwania biznesowe

Szkolenie i egzaminowanie personelu spawalniczego powinno spełniać określone wymogi stawiane w obowiązujących normach i przepisach. Sprawdzenie poprawności prowadzenia szkoleń personelu spawalniczego polega na weryfikacji programów szkoleniowych, kompetencji kadry szkolącej oraz możliwości technicznych danego Ośrodka. Odpowiednio wyszkolony personel spawalniczy to jeden z podstawowych warunków stanowiących o jakości, bezpieczeństwie i niezawodności wyrobów spawanych.

 

Uznanie ośrodków szkolenia i egzaminowania spawaczy

Proces uznania Ośrodka Szkolenia Spawaczy rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu dopuszczeniowego przez Rzeczoznawcę TÜV SÜD Polska, zgodnie z wytycznymi OSS/W/01/19/TSPL „Szkolenie i egzaminowanie personelu spawalniczego pod nadzorem TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.”

Podczas audytu ocenia się zdolność Ośrodka Szkolenia Spawaczy do realizacji szkoleń i egzaminów w świetle wybranych norm przedmiotowych. Po pozytywnie przeprowadzonym audycie, TÜV SÜD Polska zawiera z Ośrodkiem Szkolenia Spawaczy porozumienie oraz wydawane jest zaświadczenie o stwierdzeniu przygotowania Ośrodka do prowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami określonych norm i przepisów. Uznanie ważne jest przez 2 lata rozpoczynając od daty pierwszego audytu. Porozumienie może zostać przedłużone na kolejne dwa lata na wniosek Ośrodka Szkolenia Spawaczy zachowując takie same procedury.

 

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

TÜV SÜD Polska to jednostka certyfikująca o zasięgu międzynarodowym. Posiada zespół najwyższej jakości ekspertów o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach, co pozwala na zapewnienie naszym klientom technicznego wsparcia w procesie egzaminowania oraz certyfikowania personelu spawalniczego. Jako niezależna jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska obejmuje Ośrodki Szkolenia Spawaczy okresowym nadzorem, co w sposób bezstronny potwierdza ich gotowość do realizacji szkoleń i egzaminów personelu spawalniczego na wysokim poziomie. Certyfikaty z logiem TÜV SÜD uznawane są w Polsce oraz na całym świecie.

 

Co zyskujemy dzięki Uznaniu Ośrodka Szkolenia Spawaczy?

  • potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług poprzez objęcie ośrodka nadzorem TÜV SÜD
  • potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących prowadzenia szkoleń i egzaminów według obowiązujących norm i przepisów
  • możliwość nieodpłatnego posługiwania się znakiem towarowym TÜV SÜD w materiałach reklamowych
  • wpisanie na listę referencyjną TÜV SÜD

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację