Przenoszenie oznaczeń materiałowych

Wyzwania biznesowe

Przenoszenie oznaczeń materiałowych ma na celu spełnienie wymagań dotyczących identyfikowalności wyrobu i jego części składowych na każdym z etapów produkcji. Wymóg zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności narzucany jest nie tylko przez systemy zapewnienia jakości, ale również przez przepisy prawa i zharmonizowane z nimi normy przedmiotowe dedykowane dla danego wyrobu.

Obszarem wymagającym nadzoru niezależnej strony trzeciej nad przenoszeniem oznaczeń materiałowych jest produkcja urządzeń ciśnieniowych i ich części składowych.

 

Przenoszenie oznaczeń materiałowych

Każdy z elementów wchodzących w skład urządzenia ciśnieniowego musi posiadać trwałe i niepowtarzalne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację i identyfikowalność z tzw. dokumentem kontroli zgodnym z normą EN 10204, stanowiącym o jego cechach materiałowych.

TÜV SÜD oferuje nadzór nad procedurą i poświadczenie o prawidłowym przenoszeniu oznaczeń materiałowych przez danego Producenta.

Usługa TÜV SÜD to:

  • Certyfikacja Producenta w zakresie sytemu przenoszenia oznaczeń materiałowych dla materiałów ze świadectwami odbioru 3.1 wg EN 10204 (potwierdzenie spełnienia wymagań dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU);
  • Nadzór nad przeniesieniem oznaczenia materiału posiadającego świadectwo odbioru 3.2 wg EN 10204 (tj. badanego w obecności niezależnej strony trzeciej) potwierdzony tzw. protokołem przestemplowania oraz znakiem jednostki notyfikowanej (NB 0036).

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, urządzenia ciśnieniowe wprowadzane na rynek unii europejskiej podlegają procedurom oceny zgodności określonym przez Dyrektywę 2014/68/EU.

Powyższe oznacza, iż spełnienie wymagań w/w dyrektywy ma charakter prawny.

 

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

TÜV SÜD jest jednostką notyfikowaną (NB 0036), tj. posiada notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU, upoważniającą do prowadzenia procesów certyfikacji w obszarze urządzeń ciśnieniowych wprowadzanych na rynek unii europejskiej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację