Certyfikacja producentów materiałów

Wyzwania biznesowe

Jako producent materiałów i półproduktów, są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, aby produkty spełniały określone wymagania stawiane im przez normy i przepisy prawne. To zobowiązuje do odpowiednich procedur oraz systemów kontroli jakości oraz badań, które zapewnią zgodność z wymaganiami.

 

Certyfikacja wytwórców materiałów

TÜV SÜD Polska oferuje następujące czynności dla producentów materiałów i półproduktów hutniczych:

  • certyfikację zakładów wg. AD2000-W0, TRD 100 i PED 2014/68/UE (dawniej 97/23/WE, Załącznik I, punkt 4.3),
  • certyfikację zakładu wg. CPR 305/2011, (np. EN 10025),
  • jednorazowe dopuszczenie materiału (PMA), zgodnie z PED 2014/68/UE (Załącznik I, punkt 4.2),
  • jednostkowe odbiory materiału,
  • weryfikację specyfikacji materiałowych,
  • wykonanie analiz materiałowych,
  • badania metalograficzne,
  • badania nieniszczące i niszczące materiałów

 

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

Nasze raporty i certyfikaty są akceptowane na całym świecie. TÜV SÜD posiada szereg akredytacji krajowych i międzynarodowych. Jesteśmy uznaną jednostką notyfikowaną, certyfikującą oraz badawczą wyrobów metalowych objętych zakresem dyrektywy europejskiej PED 2014/68/UE i rozporządzenia 305/2011 (Znak CE).

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację