e-Mobility Infrastructure

e-Mobilita - vzdělávání

Špičkově kvalifikovaní zaměstnanci

Špičkově kvalifikovaní zaměstnanci

Trh s e-mobilitou je relativně nový a velmi dynamický. Abyste zajistili bezpečnost v okamžiku, kdy elektrické součástky trakčního napětí na vozidlech nebo dobíjecích stanicích přicházejí do kontaktu s člověkem, musíte mít kvalifikované a dobře vyškolené zaměstnance. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti je klíčem k úspěšnému rozšíření e-mobility.

PARTNERSTVÍ S TÜV SÜD

TÜV SÜD garantuje, že vaši zaměstnanci budou mít potřebné znalosti a dovednosti. Naši odborníci na oblast automobilů a elektromobilů působí na více než 600 místech po celém světě. Ať už podnikáte kdekoliv, poskytneme vám nejaktuálnější poznatky, technické znalosti i certifikační služby.

Naše služby přizpůsobujeme Vašim potřebám. Školení jsou koncipovány tak, aby zajišťovaly, že budete i nadále plnit požadavky výrobců a dodavatelů elektrických vozidel. Činnost TÜV SÜD pokrývá všechny relevantní disciplíny včetně inženýrství, provozního dohledu a výkonného řízení.

Našich 500 poradců a 2500 školitelů poskytuje školení po celém světě. Jedná se o lokalizované kurzy, které odpovídají národním normám. Naši odborníci dokonale znají mezinárodní nařízení, ovlivňující celé průmyslové odvětví elektrických vozidel. Všechny naše školící programy tak reflektují nejnovější technologie i problémy odvětví.

PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

Certifikace systémů managementu

 • Management kvality
  • systém managementu ISO 9001
  • systém managementu ISO / TS 16949
  • Six Sigma
 • Environmentální řízení (systém managementu ISO 14001)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (systém managementu OHSAS 18001)

 

Funkční bezpečnost

 • Základní znalosti ve vztahu k normám (ISO 26262 / IEC 61508)
 • Řízení funkční bezpečnosti
 • Hodnocení rizika, návrhu koncepce a vývoje
 • Analytika a pravděpodobnost

 

Elektrická bezpečnost

 • Školení v oblasti trakčního napětí a bezpečnosti při práci
 • Otázky odpovědnosti, metod, rizik a ručení
 • Základy technologie, nařízení a ochrany zdraví při práci, ochrana před výbuchem
 • Stanovení a koncepce návrhu měřícího vybavení

 

Školení pro vysokého napětí a hybridy

Technologie trakčních elektrických systémů používaných v hybridních vozidlech, elektrických vozidlech nebo elektromobilech (FCEV) s palivovými články je velmi komplexní a rychle se vyvíjí. Odborné školení pro specialisty jsou tak nutností.

V závislosti na předchozích znalostech účastníků nabízíme různé kurzy:

 • Kvalifikovaná osoba (QP) - elektrická kvalifikace pro provoz elektrických vozidel
 • Elektrický specialista pro úlohy v oblasti systémů trakčního napětí
 • Školicí programy na míru dle specifických požadavků výrobců elektrických vozidel a jejich dodavatelů

 

PŘÍNOSY PRO VÁS

 • Účastníci získají znalosti o hybridní technologii a technologii využívající palivové články.
 • Zlepšení schopností zaměstnanců a rozšíření rozsahu jejich práce.
 • Ve specializovaných kurzech získají zaměstnanci kvalifikaci pro práci na systémech trakčního napětí.
 • V pravidelných kurzech si zaměstnanci oživí své znalosti a získají aktuální informace.
 • Zajistíte bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION