EV Charging Infrastructure Testing and Certification

e-Mobilita - Infrastruktura

E-mobilita - doprava budoucnosti

E-mobilita - doprava budoucnosti

Aby mohla být e-mobilita široce využívána, je třeba víc, než jen inovativní myšlení. Hlavním faktorem pro přijetí tohoto druhu dopravy spotřebiteli je dobrá infrastruktura pro pohodlné a bezpečné dobíjení elektrických vozidel. Moderní energetické distribuční sítě mohou dodávat elektřinu už teď. Klíčem k úspěchu je bezpečné a pohodlné dobíjení, kompatibilní pro všechny vozy.

Společně s firmami a místními úřady pomáháme stavět základy infrastruktury pro dobíjení elektromobilů po celém světě. Během minulých desetiletí jsme nasbírali mnoho zkušeností v oblasti testování a certifikace konvenčních čerpacích stanic. Nabyté znalosti nyní využíváme na to, abychom pomohli zavést globální bezpečnostní normy v odvětví elektricky poháněných vozidel.

PARTNER S TÜV SÜD

Naši odborníci poskytují komplexní služby v oblasti infrastruktury a systémů dobíjení elektrických vozidel - od posouzení a výběru místa, přes prvotní testování a certifikaci dobíjecích jednotek až po kontroly po instalaci přímo na místě.

 • Inspekce
  • Pravidelné inspekce dobíjecích stanic
 • Konzultace
  • Volba místa - poradenství pro provozovatele dobíjecích stanic
  • Poradenství v oblasti plnění mezinárodních nařízení pro výrobce elektrických dobíjecích stanic
  • Poradenství v oblasti interoperability vozidel a dobíjecích stanic
  • Poradenství pro vládní orgány a provozovatelů distribučních sítí v oblasti vlivu dobíjecích jednotek na lokální energetické distribuční sítě
 • Uvedení do provozu / kontrola během provozu

  Rozšíření e-mobility závisí na dobré dostupnosti dobíjecích zařízení. Kromě toho, že se tyto elektrotechnické zařízení časem opotřebovávají, jsou vystaveny i nepříznivým vnějším podmínkám, či vandalismu. Pravidelné kontroly jsou jediným způsobem, jak zajistit dobrý stav a bezpečnost infrastruktury pro e-mobilitu.

  TÜV SÜD nabízí komplexní bezpečnostní balíčky pro provozovatele dobíjecích stanic. U každého místa vyhodnocujeme nebezpečí, která by v dané lokalitě v souvislosti s e-mobilitou mohli hrozit. Také vydáváme doporučení pro minimalizaci nehod a časových prodlev.

 • Výběr a hodnocení místa

  Již po mnoho desetiletí je TÜV SÜD předním světovým odborníkem na výběr a posuzování lokalit pro zřízení nejen konvenčních čerpacích stanic, ale i vodíkových stanic, které jsou do konvenčních stanic integrovány. Využíváme naše zkušenosti, abychom vám pomohli vybrat vhodné místo pro elektrickou dobíjecí stanici, ať už se jedná o AC, DC nebo induktivní nabíjení. Prověřujeme podmínky lokálních distribučních sítí a provádíme simulace jejich výkonu (v případě větších instalací, tzn. 10 bodů v řadě). Potom vydáváme dokumenty potvrzující kompatibilitu s distribuční sítí pro orgány veřejné správy.

  • Usnadňujeme jednání s příslušnými úřady a majiteli pozemků pro potenciální místa dobíjecích stanic pro elektromobily
  • Analyzujeme vliv dobíjecích jednotek na lokální dodávky napětí a provádíme posouzení náhradních sítí
  • Analyzujeme toky výkonů, zkratového proudu a selektivitu
  • Připravujeme koncepci pro úsporná opatření týkající se spolehlivosti dodávek elektrického proudu
 • Zkoušky a certifikace
  • Zkoušky dobíjecích stanic a součástek:
  1. Zkoušky elektrické bezpečnosti
  2. Zkoušky elektromagnetické kompatibility
  3. Environmentální testování
  • Certifikace shody dobíjecí stanice a součástek s národními a mezinárodními standardy (např. Označení CE nebo UL
 • Zkoušky a certifikace součástí

  Simulace vnějších klimatických podmínek

  Nabíjecí jednotky elektromobilů musí být bezpečné a spolehlivé za jakýchkoli podmínek. Všechny jejich součástky musí být navrženy tak, aby odolaly i nejnepříznivějším vnějším klimatickým vlivům. TÜV SÜD dokáže tyto podmínky přesně simulovat a s výsledky testu pak můžete pracovat při navrhování Vašich produktů. Naše služby zahrnují:

  • Testování vibrací a nárazu
  • Klimatické testování a testování slanou vodou
  • Testy založené na třídách ochrany IP

  Elektrická bezpečnost

  Elektrická bezpečnost je extrémně důležitá zejména u zařízení využívajících trakční napětí. Můžete se spolehnout, že naši odborníci vytvoří komplexní testovací plán. Provádíme typové testování, certifikaci a inspekci výroby podle:

  • IEC 61851-1: 2010: Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
  • EN 61851-22: AC Nabíjecí stanice elektrického vozidla

  Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

  Jako jakékoliv jiné elektrické zařízení, musí i dobíjecí stanice splňovat požadavky elektromagnetické kompatibility. Shodu zajistíte testováním podle:

  • EN 55014-1 a -2: Elektromagnetické emise a imunita
  • EN 610000-3-2 a -3: Vliv na veřejné systémy dodávek energie

 

PŘÍNOSY PRO VÁS

 • Nezávislé důkazy splnění zákonných požadavků
 • Kompatibilita s místní elektrickou sítí
 • Splnění požadavků provozovatele a legislativy
 • Minimalizace rizika

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION