Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

e-Mobilita - Infrastruktura

E-mobilita - doprava budoucnosti

Aby mohla být e-mobilita široce využívána, je třeba víc, než jen inovativní myšlení. Hlavním faktorem pro přijetí tohoto druhu dopravy spotřebiteli je dobrá infrastruktura pro pohodlné a bezpečné dobíjení elektrických vozidel. Moderní energetické distribuční sítě mohou dodávat elektřinu už teď. Klíčem k úspěchu je bezpečné a pohodlné dobíjení, kompatibilní pro všechny vozy.

Společně s firmami a místními úřady pomáháme stavět základy infrastruktury pro dobíjení elektromobilů po celém světě. Během minulých desetiletí jsme nasbírali mnoho zkušeností v oblasti testování a certifikace konvenčních čerpacích stanic. Nabyté znalosti nyní využíváme na to, abychom pomohli zavést globální bezpečnostní normy v odvětví elektricky poháněných vozidel.

PARTNER S TÜV SÜD

Naši odborníci poskytují komplexní služby v oblasti infrastruktury a systémů dobíjení elektrických vozidel - od posouzení a výběru místa, přes prvotní testování a certifikaci dobíjecích jednotek až po kontroly po instalaci přímo na místě.

 • Inspekce
  • Pravidelné inspekce dobíjecích stanic
 • Konzultace
  • Volba místa - poradenství pro provozovatele dobíjecích stanic
  • Poradenství v oblasti plnění mezinárodních nařízení pro výrobce elektrických dobíjecích stanic
  • Poradenství v oblasti interoperability vozidel a dobíjecích stanic
  • Poradenství pro vládní orgány a provozovatelů distribučních sítí v oblasti vlivu dobíjecích jednotek na lokální energetické distribuční sítě
 • Uvedení do provozu / kontrola během provozu

  Rozšíření e-mobility závisí na dobré dostupnosti dobíjecích zařízení. Kromě toho, že se tyto elektrotechnické zařízení časem opotřebovávají, jsou vystaveny i nepříznivým vnějším podmínkám, či vandalismu. Pravidelné kontroly jsou jediným způsobem, jak zajistit dobrý stav a bezpečnost infrastruktury pro e-mobilitu.

  TÜV SÜD nabízí komplexní bezpečnostní balíčky pro provozovatele dobíjecích stanic. U každého místa vyhodnocujeme nebezpečí, která by v dané lokalitě v souvislosti s e-mobilitou mohli hrozit. Také vydáváme doporučení pro minimalizaci nehod a časových prodlev.

 • Výběr a hodnocení místa

  Již po mnoho desetiletí je TÜV SÜD předním světovým odborníkem na výběr a posuzování lokalit pro zřízení nejen konvenčních čerpacích stanic, ale i vodíkových stanic, které jsou do konvenčních stanic integrovány. Využíváme naše zkušenosti, abychom vám pomohli vybrat vhodné místo pro elektrickou dobíjecí stanici, ať už se jedná o AC, DC nebo induktivní nabíjení. Prověřujeme podmínky lokálních distribučních sítí a provádíme simulace jejich výkonu (v případě větších instalací, tzn. 10 bodů v řadě). Potom vydáváme dokumenty potvrzující kompatibilitu s distribuční sítí pro orgány veřejné správy.

  • Usnadňujeme jednání s příslušnými úřady a majiteli pozemků pro potenciální místa dobíjecích stanic pro elektromobily
  • Analyzujeme vliv dobíjecích jednotek na lokální dodávky napětí a provádíme posouzení náhradních sítí
  • Analyzujeme toky výkonů, zkratového proudu a selektivitu
  • Připravujeme koncepci pro úsporná opatření týkající se spolehlivosti dodávek elektrického proudu
 • Zkoušky a certifikace
  • Zkoušky dobíjecích stanic a součástek:
  1. Zkoušky elektrické bezpečnosti
  2. Zkoušky elektromagnetické kompatibility
  3. Environmentální testování
  • Certifikace shody dobíjecí stanice a součástek s národními a mezinárodními standardy (např. Označení CE nebo UL
 • Zkoušky a certifikace součástí

  Simulace vnějších klimatických podmínek

  Nabíjecí jednotky elektromobilů musí být bezpečné a spolehlivé za jakýchkoli podmínek. Všechny jejich součástky musí být navrženy tak, aby odolaly i nejnepříznivějším vnějším klimatickým vlivům. TÜV SÜD dokáže tyto podmínky přesně simulovat a s výsledky testu pak můžete pracovat při navrhování Vašich produktů. Naše služby zahrnují:

  • Testování vibrací a nárazu
  • Klimatické testování a testování slanou vodou
  • Testy založené na třídách ochrany IP

  Elektrická bezpečnost

  Elektrická bezpečnost je extrémně důležitá zejména u zařízení využívajících trakční napětí. Můžete se spolehnout, že naši odborníci vytvoří komplexní testovací plán. Provádíme typové testování, certifikaci a inspekci výroby podle:

  • IEC 61851-1: 2010: Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
  • EN 61851-22: AC Nabíjecí stanice elektrického vozidla

  Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

  Jako jakékoliv jiné elektrické zařízení, musí i dobíjecí stanice splňovat požadavky elektromagnetické kompatibility. Shodu zajistíte testováním podle:

  • EN 55014-1 a -2: Elektromagnetické emise a imunita
  • EN 610000-3-2 a -3: Vliv na veřejné systémy dodávek energie

 

PŘÍNOSY PRO VÁS

 • Nezávislé důkazy splnění zákonných požadavků
 • Kompatibilita s místní elektrickou sítí
 • Splnění požadavků provozovatele a legislativy
 • Minimalizace rizika

PROHLEDAT

ss_1873566085-teaser_achieving_market
Bílá kniha

Achieving Global Market Access for xEV Battery Systems

A closer look at key safety and performance requirements

More Than Just Compliance Providing High-Quality Battery Systems in xEVs
Bílá kniha

Providing High-Quality Battery Systems in xEVs

Ensure high performance and reliability of innovative battery systems

Electric Vehicle Banner
Bílá kniha

New requirements for EV batteries

Understand the new requirements under revision 2 of UNECE R100

Learn more

Mobility of the Future
Příběhy

The Future of Mobility

Electrification - Connectivity - Autonomy

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive E-ssentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
Bílá kniha

Lithium battery testing under UN/DOT 38.3

Outlines Lithium battery testing required under UN/DOT 38.3.

Learn more

Battery abuse
Bílá kniha

Designing Li-ion abuse tests

Find out the gaps in current lithium-ion EV battery standards

Learn more

White paper: ISO 26262 compliance
Bílá kniha

ISO 26262 Compliance

Get an overview of the functional safety standard and learn how to achieve compliance.

Learn more

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
Bílá kniha

Safety of Lithium-ion Battery Systems

Read more about testing of potential effects of internal battery fires on electric vehicles and their intended occupants.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa