e-Mobilita - služby pro vozidla

Komplexní služby pro elektrovozidla

Komplexní služby pro elektrovozidla

Elektrické vozidlo není jen dalším typem vozidla - je to základní systémová změna. Zvládnutí technologií a zajištění bezpečnosti je náročným úkolem pro finálních výrobců i dodavatelů v automobilovém průmyslu.

PARTNER S TÜV SÜD

TÜV SÜD je odborníkem nejen na automobilovou bezpečnost, ale i na elektrickou bezpečnost trakčního napětí. Díky tomu, že máme znalosti z více oborů, můžete lépe splnit nelehké nároky tohoto odvětví. Naši odborníci navrhli, otestovali a ověřili množství zkušebních postupů, které odpovídají nejen vznikajícím nařízením trhu, ale také vyvíjejícím se spotřebitelským trendům. Během spolupráce urychlujeme vaše vývojové procesy a zajišťujeme tak, že váš výrobek odpovídá národním i mezinárodním bezpečnostním normám.

NAŠE SLUŽBY

Naše testovací služby pokrývají všechny aspekty návrhu a vývoje - od funkční a mechanické bezpečnosti hnací jednotky přes elektrickou bezpečnost systémů trakčního napětí až k chemické bezpečnosti přístrojů, které pracují s energií (např. Baterie). Soustřeďujeme se také na kritické oblasti jako je např. selhání bezpečnosti, ochrana před úrazy elektrickým proudem nebo dostupnost energie.

Kromě testovacích služeb vás naši odborníci podpoří při optimalizaci vývojových procesů v oblasti elektrických vozidel. Vyvinuli jsme kompletní sadu analytických metod, které pomohou vašemu týmu s návrhem, vývojem a ověřením bezpečnostních koncepcí. Naše nabídka zahrnuje i moduly, které se věnují nebezpečím na pracovišti nebo nakládání se systémy pro skladování elektrické energie.


Služby elektrické bezpečnosti

 •  Měření a sledování izolace
 • Typové zkoušky ochrany IP
 • Měření egalizačního potenciálu
 • Analýza pojistných spínačů
 • EMC testování
 • Měření tepla vytvářeného součástkami
 • Testy zneužití (zkraty atd.)
 • Otázky odpovědnosti, metod, rizik a ručení
 • Základy technologie, nařízení a ochrany zdraví při práci, ochrana před výbuchem
 • Stanovení a koncepce návrhu měřícího vybavení

Služby funkční bezpečnosti

 •  Hodnocení bezpečnostních koncepcí a požadavků, hodnocení bezpečnosti během celého životního cyklu, analýzy (např. FMEA)
 • Hodnocení testů zneužití [BK1]
 • Analytické techniky (ISO 26262 / IEC 61508)
 • Řízení funkční bezpečnosti
 • Hodnocení rizika, koncepce systému, vývoje
 • Analytika / pravděpodobnost
 • Simulace chyb

Služby chemické bezpečnosti

 •  Definování potenciálních chemických nebezpečí
 • Analýza rizik založených na měřitelných parametrech
 • Porovnání / hodnocení bezpečnostních koncepcí
 • Chemická analýza testů zneužití
 • Validace bezpečnostních koncepcí

Služby mechanické bezpečnosti

 • Crash test baterií
 • Testy odolnosti vozidel se získáváním dat
 • Simulace vnějších klimatických podmínek u elektrických součástek podle relevantních norem a jednotlivých testovacích programů
 • Testy propustnosti pro plyny / páry
 • Testy výkonu vozidel na válcovém dynamometru a (podle potřeby) testy hnací jednotky

Testovací a verifikační postupy na míru

Validace bezpečnosti výrobku a pracoviště za použití analýzy možného výskytu a vlivu chyb (FMEA - Failure Modes and Effects Analysis), stromové analýzy poruch (FTA - Fault Tree Analysis), předběžné analýzy ohrožení (PHA - Process Hazards Analysis) a analýzy nebezpečí a provozuschopnosti ( HAZOP - Hazard and Operability studies)


Vzdělávání

 • Systémy managementu
 • Funkční bezpečnost
 • Elektrická bezpečnost
 • Homologace (schválení)
 • Školení pro systémy trakčního napětí a hybridy

E-Homologace

 • Homologace - podpora
 • Homologace - management
 • Test a testovací zprávy

Benchmarking a testování výkonu

V cyklu TÜV SÜD e-Car Cycle (TSECC) je ke konvenčnímu hodnotícímu rámci přidána ještě jedna dimenze - jiné klimatické podmínky. V TSECC musí elektrická vozidla fungovat při teplotách v rozmezí od 7 ° C do po 35 ° C. Za těchto extrémních podmínek potřebuje vozidlo více energie na ohřívání i chlazení. TSECC ukazuje, jak elektrická vozidla fungují i za nepříznivých okolností.


PŘÍNOSY PRO VÁS

 • Splníte specifické normy tohoto průmyslového odvětví i legislativní nařízení.
 • Díky celosvětově uznávané certifikaci zajistíte bezpečnost uživatelů.
 • Získáte neustálou podporu od poskytovatele komplexních služeb v oblasti e-mobility.
 • Získáte přístup k technickým znalostem a rozsáhlým zkušenostem v průmyslu.

PROHLEDAT

E-mobility: Your trusted partner for validating electric vehicles
Brožura

Your trusted partner for validating electric vehicles

Develop sustainable battery, vehicle and infrastructure solutions

Learn More

ss_1873566085-teaser_achieving_market
Bílá kniha

Achieving Global Market Access for xEV Battery Systems

A closer look at key safety and performance requirements

Learn More

More Than Just Compliance Providing High-Quality Battery Systems in xEVs
Bílá kniha

Providing High-Quality Battery Systems in xEVs

Ensure high performance and reliability of innovative battery systems

Learn More

Electric Vehicle Banner
Bílá kniha

New requirements for EV batteries

Understand the new requirements under revision 2 of UNECE R100

Learn more

 EU TYPE APPROVAL OF HYDROGEN-POWERED VEHICLES
Bílá kniha

EU type approval of hydrogen-powered vehicles and components

Gain insights into market regulations

Learn More

Battery abuse
Bílá kniha

Designing Li-ion abuse tests

Find out the gaps in current lithium-ion EV battery standards

Learn more

A second life for lithium-ion batteries
Bílá kniha

A “second life” for lithium-ion battery

Learn more about the current technologies.

Learn more

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
Bílá kniha

Lithium battery testing under UN/DOT 38.3

Outlines Lithium battery testing required under UN/DOT 38.3.

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
Bílá kniha

Safety of Lithium-ion Battery Systems

Read more about testing of potential effects of internal battery fires on electric vehicles and their intended occupants.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION