Výroba vodíku

Výroba vodíku

Naše služby pro výrobu zeleného vodíku

Naše služby pro výrobu zeleného vodíku

Jaké jsou největší výzvy, kterým výroba vodíku čelí?

Vzhledem k povaze současné výroby energie z obnovitelných zdrojů i povaze tohoto plynu samotného stojí před výrobou vodíku mnoho výzev, které je třeba vyřešit, aby byla bezpečná a použitelná pro masovou výrobu a distribuci.

Doposud se vodík vyráběl především parním reformováním a používal se v průmyslových aplikacích – což je proces, který vytváří velké množství škodlivých emisí CO2, a proto klesá jeho význam. V budoucnu bude poptávka po vodíku růst díky dalším spotřebitelům, kteří budou chtít využívat jeho výhody v odvětvích, jako je mobilita. Aby však byla zachována udržitelnost a bylo možné dosahovat klimatických cílů ve všech oblastech použití, je třeba snížit uhlíkovou stopu výroby vodíku.

Výroba vodíku

Se zvyšující se poptávkou po zeleném vodíku získá základní technologie používaná k výrobě vodíku – elektrolýza – obrovskou dynamiku a přesune se od současných malých technických ukázkových projektů k velkým průmyslovým zařízením s výrobou v řádu několika megawattů. I když je tento vývoj povzbudivý, doprovází ho obrovské výzvy pro všechny zúčastněné strany, protože je třeba splnit několik nových požadavků:

 • Ekonomické požadavky: vyrobený vodík musí být levný a musí být zajištěny nezbytné investice tak, aby byl konkurenceschopný.
 • Technologické požadavky: požadavky na úroveň účinnosti, životnost, provozní spolehlivost a flexibilitu provozu jsou vysoké.

Jaké technologie se k výrobě vodíku používají?

Přední technologií výroby vodíku je elektrolýza, protože s pomocí vody přeměňuje elektrickou energii na vodík. Pokud elektrická energie pochází z obnovitelných zdrojů, jako je solární nebo větrná energie, je takto vyrobený vodík bezuhlíkový. 

V současnosti existují tři relevantní metody elektrolýzy vody: 

 • AEL: alkalická elektrolýza za použití kapalného elektrolytu
 • PEMEL: kyselá elektrolýza s protonovou výměnnou membránou a pevným polymerním elektrolytem
 • SOEL: vysokoteplotní elektrolýza s pevným kyslíkem, který působí jako elektrolyt

Na základě úrovně připravenosti odpovídající technologie jsou některé metody již implementovány v megawattovém měřítku. 

Metody elektrolýzy AEL a PEM jsou nejpoužívanějšími technologiemi, přičemž druhá jmenovaná v posledních letech získává na trhu na síle. Díky rychlé době odezvy lze pro vyvažování sítě použít elektrolýzu PEM. Přestože má elektrolýza SOEL nejnižší index zralosti, její potenciál do budoucna je velký, protože k výrobě vodíku dokáže využívat nejen elektřinu, ale také teplo.

Zařízení na hydrolýzu se obvykle nestavějí jako samostatné objekty k provádění elektrolýzy. V závislosti na konečném použití vyrobeného vodíku se používá kombinace dalších následných procesů. Například se může jednat o kombinaci s moduly, jako je čištění H2, zkapalňování H2/O2 nebo metanizace.

Proč si pro výrobu vodíku vybrat služby TÜV SÜD?

Za posledních 30 let byla společnost TÜV SÜD globálním partnerem v mnoha projektech vodíkového průmyslu. V důsledku toho jsme nejen dobře vybaveni, abychom poskytovali podporu evropským projektům, jako jsou zařízení Power2Gas, ale dokážeme to také v celosvětovém měřítku, od nápadu až po provoz v průběhu celého životního cyklu.

Společnost TÜV SÜD se zavazuje stavět na svých rozsáhlých zkušenostech během fáze plánování, výstavby a uvádění průmyslových, energetických a jiných závodů do provozu a uplatňovat svou vysokou odbornost v projektech týkajících se výroby vodíku. 

TÜV SÜD nabízí komplexní portfolio služeb pro investory, výrobce a provozovatele těchto zařízení.

Služby pro investory do výroby vodíku

Zelená energie je stále častěji podporována mnoha vládami, a proto se investice do projektů výroby zeleného vodíku ve velkém měřítku stává atraktivní příležitostí. Navzdory tomu však novost a nejistota těchto projektů znamená, že investice do obnovitelné energie čelí mnoha rizikům a výzvám. 

Společnost TÜV SÜD dokáže podpořit investiční rozhodnutí posouzením rizik projektů a náležitou péčí o projekty. Díky tomu budete moci lépe porozumět rizikům a možnostem růstu spojeným s vaší potenciální investicí, a mít tak ve svém rozhodování větší jistotu.  

Služby pro výrobce vodíku a EPC

Společnost TÜV SÜD zajišťuje bezpečnost a zabezpečení zařízení Power2Gas a nabízí:

 • služby notifikovaného subjektu: certifikace sestav a komponentů podle mezinárodních norem, např. směrnice o tlakových zařízeních
 • posouzení bezpečnostních koncepcí součástí, sestav a celých systémů
 • vyhodnocení rozboru rizik (např. FMEA, HAZOP, RMAS) a zprostředkování HAZOP
 • testování součástí v akreditovaných laboratořích:
  • analýza materiálů
  • tlak a těsnost
  • hodnocení životnosti a trvanlivosti
  • balistická a požární zkouška
 • požadavky týkající se prohlášení o shodě CE
 • požadavky týkající se předpisů, kodexů a norem (RCS) k zajištění přístupu na mezinárodní trhy
 • školení zaměstnanců v bezpečném zacházení s plynnými médii, jako je vodík

Služby pro provozovatele vodíkových zařízení

Provozovatelé vodíkových zařízení mohou těžit z našich rozsáhlých zkušeností, protože nabízíme:

 • posouzení uvedení do provozu
 • pravidelné inspekce akreditované podle vnitrostátního práva
 • posouzení bezpečnostních koncepcí celého systému
 • vyhodnocení rozboru rizik (např. FMEA, HAZOP, RMAS) a zprostředkování HAZOP
 • podporu přípravy bezpečnostních dokumentů, jako je doklad o ochraně proti výbuchu nebo analýza rizik
 • podporu během schvalovacího řízení na úřadech
 • provozní zkoušky celého systému
 • školení zaměstnanců v bezpečném zacházení s plynnými médii, jako je vodík, podle požadavků akreditovaných podle nařízení o průmyslové bezpečnosti (BetrSichV)
 • certifikaci původu vodíku akreditovanou podle mezinárodních a vlastních norem

Kromě těchto služeb vás můžeme podpořit také řadou dalších, které jsou podrobnější a řešené případ od případu. Chcete-li se dozvědět více o naší nabídce nebo využít našich služeb pro výrobu vodíku, kontaktujte nás. 

PROHLEDAT

Audit Services
Produktový list

Audit Services

Accelerate your company's performance

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION