Hydrogen Production Storage Consumption

Skladování, přeprava a distribuce vodíku

Naše služby pro bezpečné skladování, přepravu a distribuci vodíku

Naše služby pro bezpečné skladování, přepravu a distribuci vodíku

Jaké jsou největší výzvy, kterým společnosti při skladování, přepravě a distribuci vodíku čelí?

Vodík má významný potenciál pro dekarbonizaci spotřeby energie. K naplnění tohoto potenciálu je však třeba překonat několik překážek týkajících se skladování, přepravy a distribuce.

Skladování vodíku

Snad největší překážkou rozvoje možností vodíkové energie je extrémně nízká objemová hustota tohoto plynu – ta je 3,2krát nižší než u zemního plynu a 2700krát nižší než u benzínu. Vodík musí být proto stlačen nebo zkapalněn, aby mohl cenově konkurovat jiným formám energie. Dosažení tohoto cíle však přináší řadu technických výzev a obtíží:

 • nebezpečí – stlačený vodík může být výbušný
 • vodík se zkapalňuje při teplotě -253 °C, což je energeticky náročná forma skladování
 • předpisy pro skladování vodíku se po celém světě výrazně liší
 • bezpečné míchání vodíku se zemním plynem v potrubích je náročné
 • poškození – vodík může zvyšovat křehkost součástí a skladovacích materiálů 
Aby se vodík stal skutečně konkurenčním zdrojem zelené energie, musí se snížit náklady na jeho skladování a přepravu.

 

Jaké technologie se používají pro řešení přepravy, distribuce a skladování vodíku?

V současnosti se k distribuci a skladování vodíku obecně používají tři přístupy. Pro různé scénáře jsou vhodné různé metody. Například vodíkové potrubí je zdaleka nákladově nejefektivnější při přepravě tohoto plynu na velké vzdálenosti, zatímco pro místní dodávku jsou často lepší nákladní automobily.

 • Distribuce vodíku potrubím
  Vodíkové potrubí se vyrábí z kovu nebo plastů a používá se k distribuci vodíku buď prostřednictvím stávající infrastruktury zemního plynu, nebo budováním nových potrubí výhradně pro přepravu vodíku. 
  Stavba nových vodíkových potrubí vyžaduje značné počáteční investice, ale je to zřejmě nejjednodušší způsob distribuce tohoto plynu. Na druhou stranu využití stávající infrastruktury zemního plynu vyžaduje nižší počáteční náklady, ale je třeba pečlivě sledovat, zda je ve směsi plynů správný podíl vodíku. Jsou také nutné další investice do technologie oddělení vodíku od zemního plynu po dosažení místa určení. 
 • Přeprava vodíku pomocí nákladních vozidel s přívěsy (nebo lodí)
  Toto řešení využívá velké nádrže (podobné nádržím na benzín, ale se zvláštním vybavením kvůli vysokému tlaku) nebo malé až střední jednotky obklopené klecí pro větší bezpečnost. 
 • Skladování vodíku v nádržích
  Ke skladování zkapalněného nebo stlačeného vodíku jsou určeny speciální zásobníky. Tyto zásobníky musí být odolné, protože při poruše nádrže může dojít k výbuchu.

Proč zvolit TÜV SÜD k řešení přepravy, distribuce a skladování vodíku?

Společnost TÜV SÜD je po celém světě uznávána jako poskytovatel nestranného a spolehlivého poradenství pro vodíkový průmysl. Naši odborníci na vodíkovou energii mají rozsáhlé zkušenosti s hodnocením řešení přepravy, distribuce a skladování vodíku. To znamená, že vám můžeme poskytnout pokyny a doporučení ohledně nejvhodnějších metod pro vaši organizaci. Zajištění bezpečnosti potrubí a skladovacích řešení je totiž základní hodnotou TÜV SÜD. 

Vodík představuje dynamickou oblast výzkumu zelené energie a my jsme se podíleli na mnoha průlomových projektech, jako jsou následující:

 • Měřicí technologie
  Národní technická laboratoř TÜV SÜD se podílí na výzkumných projektech, které umožňují přesné měření podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v potrubí. 
 • Projekt HYPOS
  Jednalo se o velký výzkumný projekt pokrývající celý hodnotový řetězec zeleného vodíku, od výroby obnovitelné energie po spotřebu v chemickém průmyslu. Společnost TÜV SÜD hrála v rámci tohoto projektu významnou roli při vývoji bezpečnostních koncepcí pro vodíkové potrubí. 

Služby pro výrobce vodíku 

Při nesprávném skladování nebo distribuci je stlačený vodík velmi nebezpečný. Pro výrobce je proto zásadní zajistit, aby jejich metody skladování a distribuce byly bezpečné a zajištěné. 

Naše služby pro výrobce zahrnují:

 • certifikaci dopravní infrastruktury a čerpacích stanic notifikovaným subjektem (např. PED, TPED)
 • schválení pro přepravu nebezpečného zboží (ADR, RID, IMDG) 
 • vyhodnocení rizik a moderování analýz HAZOP
 • posouzení kompatibility materiálů

Služby pro provozovatele vodíkových zařízení 

Provozovatelé musejí zajistit správu vodíkových zařízení podle nejvyšších bezpečnostních standardů, aby byla chráněna veřejnost, zaměstnanci, vozidla a budovy. 

Naše služby pro provozovatele zahrnují:

 • inspekce dopravní infrastruktury a čerpacích stanic schválenou inspekční agenturou
 • vyhodnocení rizik a moderování analýz HAZOP
 • posouzení bezpečnostní koncepce
 • posouzení kompatibility materiálů
 • školení zaměstnanců v bezpečném zacházení s plynnými médii, jako je vodík

Kromě toho poskytujeme také služby přizpůsobené vašim konkrétním požadavkům na dodávku vodíku. Chcete-li se dozvědět více o naší nabídce nebo využít našich služeb pro vodíková zařízení, kontaktujte nás ještě dnes.

PROHLEDAT

Audit Services
Produktový list

Audit Services

Accelerate your company's performance

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION