Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Proč spolupracovat s TÜV SÜD?

Pokud si zvolíte TÜV SÜD, volíte spolupráci se specializovaným týmem odborníků, jejichž cílem je zvyšovat bezpečnost vašich činností a přidat jim hmatatelnou ekonomickou hodnotu. 

TÜV SÜD v číslech
 

komplexní řešení

End to end solutions

Naše komplexní nabídka služeb nám umožňuje udělat si úplný obrázek o tom, v jakém stavu je provoz našich zákazníků a nabídnout jim ucelená řešení v rámci celého životního cyklu podniku bez ohledu na to, ve kterém odvětví zákazník působí. Poskytujeme řešení od počátku plánování a návrhu, během výroby a konstrukce, v průběhu provozu a optimalizace až po vyřazení z provozu.

 


odborné znalosti napříč průmyslem

Cross Industry ExpertiseNašim klientům nabízíme špičkový přehled, znalosti a odborné vědomosti na místní, regionální i globální úrovni. Mnozí z našich odborníků, autority ve svém oboru, jsou členy mezinárodních výborů, které v souvislosti s mezinárodními normami formulují budoucí praktické postupy.

 

 

Globální síť

Global Network

Díky rozsáhlé síti odborníků z mnoha oborů, akreditovaných laboratoří a kanceláří v největších světových centrech obchodu a klíčových výrobních lokalitách můžeme našim zákazníkům poskytnout potřebnou podporu v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti, ať už podnikají kdekoli. Jako partner našim zákazníkům pomáháme s dosažením účinného přístupu na světové trhy, neboť jim poskytujeme řešení, která jsou dostupná z jednoho místa a opírají se o naši akreditaci v Evropě, Jižní a Severní Americe, na Středním východě a v Africe.

 

zaměření na budoucnost

Future focussed

TÜV SÜD proaktivně předvídá technologický vývoj a usnadňuje změnu. Určili jsme megatrendy, které podle našeho názoru budou určovat podobu obchodu a společnosti v následujících desetiletích. Pokud jde o vytváření řešení v digitální doméně, naše centra prvotřídních digitálních služeb razí cestu a podílejí se na průlomových pilotních projektech po celém světě. Naši odborníci zasedají ve výborech a konsorciích pro stanovování norem, takže určují nové normy v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti. Prostřednictvím těchto iniciativ pracujeme nad rámec dodržování právních předpisů, abychom vzbuzovali důvěru ve fyzický a digitální svět.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa