Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Naše VIZE a MISE

Náš cíl

Umožnit pokrok prostřednictvím ochrany lidí, životního prostředí a majetku před riziky souvisejícími s technologiemi.


Naše vize

Jsme důvěryhodným partnerem v oblasti ochrany, bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Naše řešení přináší klientům měřitelnou hodnotu ve fyzickém i digitálním světě.


Naše mise

Zajímáme se o lidi, životní prostředí a technologický pokrok.

Předvídáme technický vývoj a ulehčujeme přijímání změn tím, že definujeme normy a přemýšlíme nad rámec zákonných požadavků.

Věrni našemu základnímu principu přidáváme hodnotu vytvářením bezpečnější a udržitelnější budoucnosti.


Naše heslo

Více hodnoty. Více důvěry.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa