Naše značka TÜV SÜD

Naše značka

Logo TÜV SÜD

Logo TÜV SÜD je všeobecně uznávaný symbol kvality a bezpečnosti. Vychází z výrazného osmiúhelníkového designu. Modrá barva symbolizuje bavorskou vlajku a odkazuje na špičkové německé inženýrství. Optimální je prezentovat logo společně s naším mottem v šedém poli. Logo TÜV SÜD je registrovaná ochranná známka společnosti a používá ji pouze skupina TÜV SÜD a její dceřiné společnosti.

Loga TÜV SÜD Czech 

 

                                     

Certifikační značka TÜV SÜD

Certification Mark

Certifikační značky TÜV SÜD jsou globálně uznávanými symboly důvěry. Zvyšují hodnotu značky příslušné organizace, protože prokazují, že se organizace zavázala plnit mezinárodní normy v oblasti kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. Základem pro certifikační značku TÜV SÜD je osmiúhelníkové logo. Na rozdíl od loga naše certifikační značky obsahují prohlášení o shodě. Prohlášení shrnuje shodu výrobků, systémů nebo osob s různými platnými předpisy, zákony, normami a požadavky na kvalitu. Certifikační značky TÜV SÜD používají zákazníci společnosti TÜV SÜD, kteří splnili nezbytné požadavky na certifikační značku.

 

  

značka TÜV®

TUV SUD Mark

TÜV SÜD je největší organizace TÜV na světě. Všechny společnosti TÜV jsou chráněny ochrannou známkou TÜV®.

 

ZNAČKA TÜV je CHRÁNĚNa PO CELÉM SVĚTĚ

TÜV je jednou z nejznámějších značek v Německu. Tato tři písmena se stala synonymem pro bezpečnost a jistotu, spolehlivost a nestrannost. Jednotlivé organizace TÜV zajišťují, že se tyto zásady uplatňují nejen v Německu, ale i po celém světě. Díky této značce jasně rozpoznáte, že přicházíte do styku se špičkovými službami v oblasti bezpečnosti občanů, životního prostředí a majetku. To vše za předpokladu, že je značka používána pouze těmi společnostmi, pro které byla zaregistrována. Společným zájmem zákazníků i nás, v úzké spolupráci s asociací VdTÜV, je tedy ochrana značky.

Komplexní ochrana značky po celém světě

Značka TÜV patří organizacím TÜV v Německu a může být použita pouze jimi nebo dceřinými společnostmi TÜV. To znamená, že nesmí být použita ani v přeneseném slova smyslu - například v politických či jiných debatách, kde se občas můžeme setkat s označeními jako „vzdělávání TÜV“ nebo „charita TÜV“, která se používají jako synonymum ke všeobecnému testování kvality pro vzdělávací a charitativní organizace. Značka TÜV je registrována u Německého patentového a známkového úřadu (DPMA) a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) i u řady zahraničních známkových úřadů a je tak právně chráněna v téměř všech zemích světa.

TÜV SÜD definovala tuto značku ještě zřetelněji a přidala navíc další charakteristiky, které jsou vyjádřeny mottem: „Více hodnoty. Více důvěry.“ Pro klienty TÜV SÜD představuje tato značka spolu se symbolem modrého osmiúhelníku garanci větší důvěry a vyšší ekonomické hodnoty po celém světě.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION