Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Naše značka

Logo TÜV SÜD

Logo TÜV SÜD je všeobecně uznávaný symbol kvality a bezpečnosti. Vychází z výrazného osmiúhelníkového designu, který si lidé ihned spojují se skupinou TÜV SÜD. Modrá barva je převzatá z bavorské vlajky a odráží odkaz skvělého německého inženýrství. Kdykoli je to možné, je potřeba naše logo prezentovat s naším mottem v šedém poli známém jako firemní oblast TÜV SÜD. Logo TÜV SÜD je registrovaná ochranná známka společnosti a používá ji pouze skupina TÜV SÜD a její dceřiné společnosti.

Loga TÜV SÜD Czech 

 

                                     

Certifikační značka TÜV SÜD

Certification Mark

Certifikační značky TÜV SÜD jsou uznávanými a respektovanými symboly důvěry, které zvyšují hodnotu značky příslušné organizace, protože ukazují, že se organizace zavázala plnit mezinárodní normy v oblasti kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. Základem pro certifikační značku TÜV SÜD je osmiúhelníkové logo. Základním rozdílem mezi logem a značkou je, že certifikační značky obsahují prohlášení o shodě. Prohlášení shrnuje shodu výrobků, systémů nebo osob s různými platnými předpisy, zákony, normami a požadavky na kvalitu. Certifikační značky TÜV SÜD používají zákazníci společnosti TÜV SÜD, kteří splnili nezbytné požadavky na certifikační značku.

 

značka TÜV®

TUV SUD Mark

TÜV SÜD je největší organizace TÜV na světě. Všechny společnosti TÜV jsou chráněny ochrannou známkou TÜV®.

 

Chráněná po celém světě: značka TÜV

TÜV je jednou z nejznámějších značek v Německu - tři písmena se stala synonymem pro bezpečnost a jistotu, spolehlivost a nestrannost. Jednotlivé organizace TÜV zajišťují, že se tyto zásady uplatňují nejen v Německu, ale i po celém světě. Značky jako takové nám usnadňují život, protože na první pohled umožňují rozpoznat, s kým přicházíme do styku, a jaké služby a cíle tato společnost má. Toto však může fungovat pouze v případě, že je značka používána pouze těmi společnostmi, pro které byla zaregistrována. Je v zájmu zákazníků i firem, aby značky byly chráněny. TÜV SÜD proto společně s dalšími organizacemi TÜV a jejich společnou asociací VdTÜVvyvíjí maximální úsilí o udržení a posílení ochrany značky TÜV.

Komplexní ochrana značky po celém světě

Značka TÜV patří organizacím TÜV v Německu a může být použita pouze jimi nebo jejich dceřinými společnostmi TÜV. To znamená, že nesmí být použita ani v přeneseném slova smyslu - například v politických či jiných debatách, kde se občas můžeme setkat s označeními jako „vzdělávání TÜV“ nebo „charita TÜV“, která se používají jako synonymum ke všeobecnému testování kvality pro vzdělávací, charitativní organizace atd.. Značka TÜV je registrována u Německého patentového a známkového úřadu (DPMA) a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) i u řady zahraničních známkových úřadů, a je tak právně chráněná v téměř všech zemích světa.

TÜV SÜD definovala tuto značku ještě zřetelněji a přidala pro sebe ještě další charakteristiky, které jsou vyjádřeny mottem „Více hodnoty. Více důvěry.“ Pro klienty TÜV SÜD představuje tato značka spolu se symbolem modrého osmiúhelníku garanci větší důvěru a vyšší ekonomické přidané hodnoty po celém světě.

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa