Ochrana osobních údajů (GDPR) - informace, kontakty / Data protection - information, contacts

General Data Protection Regulation v TÜV SÜD Czech

General Data Protection Regulation v TÜV SÜD Czech

Ochrana osobních údajů je pro společnost TÜV SÜD Czech prioritou. Veškerá data zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů společností TÜV SÜD Czech:

Přehled vašich práv související se zpracováním osobních údajů:

Kontaktní osoba ohledně ochrany osobních údajů

Dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, žádosti o informace, nárokové žádosti, stížnosti a uplatňování svých práv (přístup k osobním údajům, oprava osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, výmaz nebo přenositelnost osobních údajů, případně vznesení námitky) zasílejte buď e-mailem na: [email protected] nebo místnímu koordinátorovi ochrany osobních údajů:

Ing. Jana Bačinová, TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21  Praha 4, Česká republika


The personal data protection is a priority for TÜV SÜD Czech. We process all data only to the extent necessary and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on Personal Data Protection) and the Act No110/2019 Coll., On the Processing of Personal Data.  

 

Data processing information of TÜV SÜD Czech:

Contact person for the protection of personal data

Inquiries regarding the processing of your personal data, requests for information, claims, complaints and the exercise your rights (access to personal data, rectification of personal data, restrictions on the processing of personal data, deletion or portability of personal data or objection) send to: [email protected] or to our local data protection coordinator:

Jana Bačinová, TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Prague 4, Czech Republic

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION