ISO 22301

ČSN EN ISO 22301

Certifikace systému řízení kontinuity podnikání

Certifikace systému řízení kontinuity podnikání

co je ISO 22301?

ISO 22301 je mezinárodní rámec, který byl vyvinut s cílem pomoci podnikům identifikovat potenciální hrozby pro kritické obchodní funkce a navrhnout plán řízení kontinuity podnikání. Norma pomáhá společnostem budovat efektivní zálohovací systémy a procesy pro ochranu před krádežemi, přírodními katastrofami, epidemiemi nemocí, teroristickými útoky a dalšími mimořádnými událostmi. Norma ISO 22301 specifikuje požadavky na plánování, implementaci, monitorování, přezkoumávání a zlepšování systému řízení kontinuity podnikání společnosti, čímž se minimalizuje dopad narušení.

PROČ JE CERTIFIKACE KONTINUITY PODNIKÁNÍ PODLE NORMY ISO 22301 DŮLEŽITÁ?

Certifikace ISO 22301 poskytuje formální pokyny pro kontinuitu podnikání, které udrží vaši organizaci v provozu během přerušení i po něm. Snaží se minimalizovat dopad na kritické obchodní funkce a zajistit, aby je bylo možné rychle dodat nebo obnovit. Norma ISO 22301 je použitelná pro společnosti všech velikostí v jakémkoli odvětví, zejména pro ty, které působí ve vysoce rizikových nebo složitých prostředích, kde má schopnost fungovat bez prodlení prvořadý význam. Certifikace kontinuity podnikání ISO 22301 vám také pomůže vyhnout se ztrátě příjmů a zákazníků v případě, že dojde k závažnému problému.

TÜV SÜD JE VAŠÍM PARTNEREM PRO CERTIFIKACI KONTINUITY PODNIKÁNÍ

Jako mezinárodně uznávaný certifikační orgán nabízí TÜV SÜD audity a certifikaci. Specializovaní a zkušení auditoři TÜV SÜD mají akreditaci a zkušenosti k provádění kombinovaných auditů a mohou vám pomoci s odbornou znalostí vašeho místního jazyka a znalostí místního trhu.

Naši auditoři dodržují přísný etický kodex, který vám i vašim zákazníkům zaručuje naprostou nezávislost a profesionalitu. Naše certifikační značka TÜV SÜD vám navíc poskytuje mezinárodní uznání a prokazuje váš závazek ke kvalitě a stabilnímu provozu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION