Sustainability

บล็อกเกี่ยวกับความยั่งยืน

ข้อมูลที่รองรับความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่รองรับความต้องการของคุณ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2409 TÜV SÜD ยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักอย่างการสร้างการพัฒนาที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับผู้คน สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ยั่งยืน เราช่วยเหลือและแนะนำธุรกิจต่างๆในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม โดยทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น บล็อกของเราจะแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนเพื่อความยั่งยืนของเรา

Circular economy
Blog

เศรษฐกิจหมุนเวียน: ลด ซ่อม หมุนใช้ และแปรเปลี่ยน

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Blog

ความท้าทายในการจัดการคาร์บอน

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Blog

ผลักดันพลังงานสีเขียวเพื่ออนาคตอันยั่งยืน

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Why Diversity Matters blog
Blog

ทำไมความหลากหลายถึงขาดไม่ได้

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Blog

อุตสาหกรรม 4.0 ในฐานะกระบวนการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Blog

บทบาทของโครงสร้างคุณภาพในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Blog

Disruptive Leadership ในยุคที่เต็มไปด้วย Disruption

ผู้แต่ง: Mr. Niranjan Nadkarni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ