เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

ระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

มั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบชาร์จไฟของคุณ

ระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าคืออะไร

ระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหมายถึงระบบชาร์จไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับยานยนต์ที่ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ การที่ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะได้รับการยอมรับให้ใช้งานอย่างแพร่หลายได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบชาร์จไฟที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสะดวกสบายเตรียมไว้รองรับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภคเลยทีเดียว แม้ว่ากริดพลังงานสมัยใหม่จะสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้แล้ว แต่ประเด็นคือต้องทำให้การจ่ายไฟในรูปแบบนี้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และใช้ร่วมกันได้ต่างหาก

บริการด้านระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

ผู้ผลิตระบบชาร์จไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อกำลังดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบและรับรองหลากหลายรูปแบบจากหน่วยงานอิสระตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริการด้านระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของเราก่อให้เกิดผลดีหลายประการ ดังนี้

 • ให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดของตลาดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยความปลอดภัยและคุณภาพ
 • ปรับปรุงการออกแบบตามผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายไปกับการปรับแก้สินค้าในขั้นสุดท้าย
 • มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อการเข้าสู่ตลาดโลกสำหรับยานยนต์พลังงานรูปแบบใหม่
 • มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของคุณมีความสอดคล้องกับระบบจ่ายไฟในท้องถิ่น

TÜV SÜD พร้อมให้ความช่วยเหลือในการทดสอบและรับรองระบบชาร์จไฟของคุณ

TÜV SÜD กำลังดำเนินการวางรากฐานระบบชาร์จไฟแบตเตอรี่ร่วมกับบริษัทต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจทั่วโลกอย่างใกล้ชิด ด้วยประสบการณ์ในการทดสอบและรับรองสถานีพลังงานแบบดั้งเดิมอันยาวนานหลายทศวรรษ ซึ่งเรากำลังนำประสบการณ์ดังกล่าวมาช่วยในการวางมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาของเราจะร่วมกันยกระดับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านยานยนต์ ระบบพื้นฐาน แบตเตอรี่ และแนวคิดพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยเหลือผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมในการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้บริการเต็มรูปแบบสำหรับระบบพื้นฐานและระบบที่ใช้ในการชาร์จไฟ ตั้งแต่การประเมินและคัดเลือกสถานที่ ไปจนถึงการทดสอบและรับรองเครื่องชาร์จไฟเบื้องต้น รวมถึงการตรวจทดสอบการทำงานของระบบ ณ สถานที่จริงภายหลังการติดตั้ง

เราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการทดสอบผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่มีได้ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก (DIN EN ISO/IEC 17025) ของเรา

บริการสำหรับระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบและรับรองระบบชาร์จไฟ ทั้งสถานีชาร์จไฟ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และชิ้นส่วนไฟฟ้าต่าง ๆ สำหรับ

 • เสาชาร์จไฟกระแสสลับและกล่องลอย
 • สถานีชาร์จไฟกระแสตรง (CHAdeMO และ CCS)
 • ระบบชาร์จไฟเหนี่ยวนำ

เราให้บริการต่าง ๆ สำหรับระบบชาร์จไฟ ดังนี้

บริการให้คำปรึกษา

 • การให้คำปรึกษาในการคัดเลือกสถานที่แก่ผู้ให้บริการสถานีชาร์จไฟทั้งแบบกระแสสลับ กระแสตรง หรือเหนี่ยวนำ โดยเราจะทำการตรวจสอบสภาพกริดในพื้นที่และออกเอกสารความเข้ากันได้ของกริดสำหรับมอบให้หน่วยงานรัฐ ต่อด้วยการจำลองกริด (สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ เช่น 10 จุดในแนวเดียวกัน)

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎสากลแก่ผู้ผลิตเครื่องชาร์จไฟ

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานร่วมกันของยานยนต์และสถานีชาร์จไฟ

 • การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการกริดว่าด้วยผลย้อนกลับจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีต่อกริดพลังงานในพื้นที่

การทดสอบและรับรอง

 • การทดสอบสถานีชาร์จไฟและชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ตามมาตรฐาน IEC 61982, IEC 62133, IEC 62196, IEC 61851, IEC 61851-1, -21, -22, -23, IEC 61850, IEC 60950, SAE J2929, SAE J2464, SAE J2894, SAE J1772 และ SAE J2293

 • การรับรองสถานีชาร์จไฟและชิ้นส่วนต่างๆ ในด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศและนานาชาติ (เช่น เครื่องหมาย CE หรือเครื่องหมาย UL)

เพิ่มเติม

Electric Vehicle Banner
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนดใหม่สำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

ทำความเข้าใจข้อกำหนดใหม่ภายใต้การแก้ไขครั้งที่ 2 ของ UNECE R100

อ่านเพิ่มเติม

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ UN/DOT 38.3

สรุปการทดสอบที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ UN/DOT 38.3.

อ่านเพิ่มเติม

Battery abuse
ไวท์ เปเปอร์

Designing Li-ion abuse tests

Find out the gaps in current lithium-ion EV battery standards

Learn more

White paper: ISO 26262 compliance
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนด ISO 26262

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
ไวท์ เปเปอร์

ความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แบตเตอรี่ภายในรถยนต์ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ