Lithium-ion

การทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมตาม UN/DOT 38.3

ไวท์ เปเปอร์

ไวท์ เปเปอร์

8 วิธีการทดสอบที่กำหนดตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบของสหประชาชาติ

แบตเตอรี่ลิเทียมถือเป็นแหล่งพลังงานราคาประหยัดและน่าเชื่อถือ ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ยังคงมีความกังวลในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขนส่งสินค้าแบตเตอรี่ทางอากาศยาน ความกังวลเหล่านี้นำไปสู่การให้ความสนใจมากขึ้นต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียม และข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมเป็นแหล่งพลังงาน สมุดปกขาวฉบับนี้จะกล่าวถึงวิธีการทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐาน UN/DOT 38.3 รวมทั้งข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียม


จุดประสงค์ในการดาวน์โหลดสมุดปกขาวฉบับนี้

  • ทำความเข้าใจการออกแบบแบตเตอรี่ลิเทียมและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ
  • เห็นภาพรวมของวิธีการทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐาน UN/DOT 38.3
  • ค้นพบการทดสอบที่ใช้ได้กับแบตเตอรี่แต่ละประเภท

บริการที่เกี่ยวข้อง: ระบบพื้นฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า | การทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ | การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ