ISO 26262 Functional Safety TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการตรวจสอบความปลอดภัยยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO 26262

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

มาตรฐาน ISO 26262 คืออะไร

มาตรฐาน ISO 26262 คือมาตรฐานสากลว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งบังคับใช้กับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในยานยนต์ โดยมาตรฐาน ISO 26262 เป็นข้อกำหนดสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในขั้นตอนพัฒนา มาตรฐาน ISO 26262 ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการรักษาระดับความปลอดภัยให้เพียงพอตามมาตรฐานตลอดวัฏจักรชีวิตของยานยนต์

มาตรฐาน ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไร

การใช้มาตรฐาน ISO 26262 ในการประเมินความปลอดภัยของชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ของแท้ (OEM) และผู้จัดหาหลายประการ ดังนี้

 • แสดงถึงการสอบทานธุรกิจและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยโดยรวมของรถยนต์ดังกล่าวและ/หรือระบบที่สอดคล้องกันตามมาตรฐาน ISO 26262
 • คงความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการตีความและปรับใช้ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 26262 อย่างถูกต้อง
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลและการที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด
 • หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และความเสียหายต่อชื่อเสียงอันเนื่องมาจากอันตรายต่อความปลอดภัยเพราะมีการประกันความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ
 • เข้าสู่ตลาดโลกอย่างง่ายดายด้วยการปฏิบัติตามระเบียบสากลที่เกี่ยวข้อง

TÜV SÜD คือพันธมิตรด้านการทดสอบความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

TÜV SÜD คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทีมความปลอดภัยในการทำงานของเราได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้วและมีประวัติผลงานในด้านการทดสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างไม่มีใครเทียบเคียงได้ เราเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการจัดตั้งมาตรฐาน ISO 26262 และเป็นหน่วยงานทดสอบมาตรฐาน ISO 26262 ที่ผ่านการรับรองในระดับสากล ในปัจจุบันนี้ เราให้บริการแก่ OEM และผู้จัดหายานยนต์ทั่วโลก และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะพันธมิตรอิสระที่ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO 26262 จาก TÜV SÜD อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นเครื่องพิสูจน์การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26262 ของคุณได้เป็นอย่างดี

TÜV SÜD มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านความปลอดภัยในการทำงานยานยนต์ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจของคุณด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26262 และประสบการณ์อันกว้างขวางในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม เราให้บริการประเมิน ทดสอบ รับรอง และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ายานยนต์

บริการยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO 26262 จาก TÜV SÜD

เราให้บริการอย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 26262 ซึ่งจะเป็นการกำหนดขอบข่ายงานที่สอดคล้องกันเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในการทำงานของรถยนต์ในขอบข่ายของคุณ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณเพื่อรับบริการแบบปรับแต่งตามความจำเป็นของคุณได้แล้ววันนี้

บริการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับทีมงานของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 26262 บริการมีดังนี้

 • การประเมินความเหมาะสมของระบบที่มีอยู่จากมุมมองด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
 • การประเมินขั้นตอนพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน
 • การประเมินขั้นตอนพัฒนาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง (HARA)
 • การประเมินความปลอดภัยของระบบ (FMEA, FTA และอื่น ๆ)
 • การประเมินแนวคิดความปลอดภัยของระบบ

 • การประเมินขั้นตอนพัฒนาฮาร์ดแวร์และการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ (FMEDA, FTA และอื่น ๆ)
 • การประเมินขั้นตอนพัฒนาซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
 • การประเมินการจัดการอินเทอร์เฟซระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) และผู้จัดหา

การทดสอบและการประเมินความปลอดภัยอย่างอิสระ

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบตามเอกสารการพัฒนาและการประเมิน ณ สถานประกอบการของคุณ ผลที่ได้คือรายงานเชิงเทคนิคที่เป็นการประเมินระบบ ซอฟต์แวร์และเครื่องมือของคุณ

    การประเมินระบบ ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือ

 • การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง – อัตรา ASIL
 • การตรวจทานคุณลักษณะและข้อกำหนดต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์แนวคิดและการออกแบบ

    การประเมินซอฟต์แวร์

 • การวิเคราะห์ขั้นตอนพัฒนา
 • การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • คุณสมบัติและการรับรองเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การทดสอบและรับรองส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทั่วไป

    การประเมินฮาร์ดแวร์

 • การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA)
 • การวิเคราะห์ผลกระทบและการวินิจฉัยความล้มเหลว (FMEDA)
 • การวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ (FTA)

การรับรอง

เราได้รับอนุญาตให้ทำการรับรองมาตรฐาน IEC 61508 และ ISO 26262 สำหรับเครื่องมือพัฒนา ขั้นตอนพัฒนา และผลิตภัณฑ์หรือระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

White paper: ISO 26262 compliance
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนด ISO 26262

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

Functional safety for a digital world - Smart solutions
ไวท์ เปเปอร์

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับโลกดิจิทัล

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบัน รับภาพรวมเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับเมื่อมีความปลอดภัยในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

Finding the right software tools for functional safety projects
เว็บบินาร์

Software tools for functional safety projects

Find the right software tools for your functional safety projects.

Learn more

Top Misunderstandings about Functional Safety
เว็บบินาร์

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับโครงการด้านความปลอดภัยในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ