ความปลอดภัยในการทำงานยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO 26262

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

มาตรฐาน ISO 26262 คืออะไร

มาตรฐาน ISO 26262 คือมาตรฐานสากลว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งบังคับใช้กับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในยานยนต์ โดยมาตรฐาน ISO 26262 เป็นข้อกำหนดสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในขั้นตอนพัฒนา มาตรฐาน ISO 26262 ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการรักษาระดับความปลอดภัยให้เพียงพอตามมาตรฐานตลอดวัฏจักรชีวิตของยานยนต์

มาตรฐาน ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไร

การใช้มาตรฐาน ISO 26262 ในการประเมินความปลอดภัยของชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ของแท้ (OEM) และผู้จัดหาหลายประการ ดังนี้

 • แสดงถึงการสอบทานธุรกิจและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยโดยรวมของรถยนต์ดังกล่าวและ/หรือระบบที่สอดคล้องกันตามมาตรฐาน ISO 26262
 • คงความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการตีความและปรับใช้ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 26262 อย่างถูกต้อง
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลและการที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด
 • หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และความเสียหายต่อชื่อเสียงอันเนื่องมาจากอันตรายต่อความปลอดภัยเพราะมีการประกันความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ
 • เข้าสู่ตลาดโลกอย่างง่ายดายด้วยการปฏิบัติตามระเบียบสากลที่เกี่ยวข้อง

TÜV SÜD คือพันธมิตรด้านการทดสอบความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

TÜV SÜD คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทีมความปลอดภัยในการทำงานของเราได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้วและมีประวัติผลงานในด้านการทดสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างไม่มีใครเทียบเคียงได้ เราเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการจัดตั้งมาตรฐาน ISO 26262 และเป็นหน่วยงานทดสอบมาตรฐาน ISO 26262 ที่ผ่านการรับรองในระดับสากล ในปัจจุบันนี้ เราให้บริการแก่ OEM และผู้จัดหายานยนต์ทั่วโลก และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะพันธมิตรอิสระที่ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO 26262 จาก TÜV SÜD อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นเครื่องพิสูจน์การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26262 ของคุณได้เป็นอย่างดี

TÜV SÜD มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านความปลอดภัยในการทำงานยานยนต์ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจของคุณด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26262 และประสบการณ์อันกว้างขวางในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม เราให้บริการประเมิน ทดสอบ รับรอง และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ายานยนต์

บริการยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO 26262 จาก TÜV SÜD

เราให้บริการอย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 26262 ซึ่งจะเป็นการกำหนดขอบข่ายงานที่สอดคล้องกันเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในการทำงานของรถยนต์ในขอบข่ายของคุณ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณเพื่อรับบริการแบบปรับแต่งตามความจำเป็นของคุณได้แล้ววันนี้

บริการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับทีมงานของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 26262 บริการมีดังนี้

 • การประเมินความเหมาะสมของระบบที่มีอยู่จากมุมมองด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
 • การประเมินขั้นตอนพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน
 • การประเมินขั้นตอนพัฒนาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง (HARA)
 • การประเมินความปลอดภัยของระบบ (FMEA, FTA และอื่น ๆ)
 • การประเมินแนวคิดความปลอดภัยของระบบ

 • การประเมินขั้นตอนพัฒนาฮาร์ดแวร์และการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ (FMEDA, FTA และอื่น ๆ)
 • การประเมินขั้นตอนพัฒนาซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
 • การประเมินการจัดการอินเทอร์เฟซระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) และผู้จัดหา

การทดสอบและการประเมินความปลอดภัยอย่างอิสระ

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบตามเอกสารการพัฒนาและการประเมิน ณ สถานประกอบการของคุณ ผลที่ได้คือรายงานเชิงเทคนิคที่เป็นการประเมินระบบ ซอฟต์แวร์และเครื่องมือของคุณ

    การประเมินระบบ ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือ

 • การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง – อัตรา ASIL
 • การตรวจทานคุณลักษณะและข้อกำหนดต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์แนวคิดและการออกแบบ

    การประเมินซอฟต์แวร์

 • การวิเคราะห์ขั้นตอนพัฒนา
 • การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • คุณสมบัติและการรับรองเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การทดสอบและรับรองส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทั่วไป

    การประเมินฮาร์ดแวร์

 • การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA)
 • การวิเคราะห์ผลกระทบและการวินิจฉัยความล้มเหลว (FMEDA)
 • การวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ (FTA)

การรับรอง

เราได้รับอนุญาตให้ทำการรับรองมาตรฐาน IEC 61508 และ ISO 26262 สำหรับเครื่องมือพัฒนา ขั้นตอนพัฒนา และผลิตภัณฑ์หรือระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ