เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61508 และความมั่นคง IEC 62443

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

รากฐานความเข้าใจในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

มาตรฐาน IEC 61508 ฉบับที่ 2 ที่มีการตีพิมพ์ออกมา ได้กำหนดให้มีการพิจารณาถึงแง่มุมในด้านความปลอดภัยและความมั่นคง หลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะทำให้คุณได้เห็นภาพรวมของข้อกำหนดต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบติดตั้งภายในโดยพิจารณาถึงระเบียบความปลอดภัย IEC 61508 และความมั่นคง IEC 62443 ซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อนจำนวนมาก เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยด้านการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งโปรแกรม

ด้วยประสบการณ์ความช่ำชองอันยาวนานในด้านความปลอดภัยในการทำงานและจากการเป็นสมาชิกในองค์กรผู้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน IEC 61508 ฉบับที่ 2 ว่าด้วยระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และมาตรฐาน IEC 62443 ด้านความมั่นคงที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงสามารถเชื่อมโยงแง่มุมในด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยแง่มุมต่างๆ ของมาตรฐาน ISO 26262 เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมนี้คือกลุ่มนักพัฒนา ผู้ทดสอบ หัวหน้าโครงการ ตัวแทนด้านคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย โดยเน้นที่การปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งโปรแกรม และมีเป้าหมายที่การนำการพัฒนาไปใช้งานจริงโดยยึดมาตรฐานสากล IEC 61508 และ IEC 62443 เป็นเกณฑ์

เนื้อหาและกำหนดการฝึกอบรม IEC 61508 และ IEC 62443

หลักสูตรฝึกอบรม IEC 61508 และ IEC 62443 ระยะเวลา 2 วันของเราจะกล่าวถึงกระบวนการในวัฏจักรชีวิตความปลอดภัยและความมั่นคงที่จำเป็นต่อบทบาทหน้าที่ของคุณ โดยจะมีการยกตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อให้คุณเกิดความคุ้นเคยกับหัวข้อต่าง ๆ หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะใช้วิธีอ้างอิงสถานการณ์ที่เหมาะกับกระบวนการรองรับตามบทบาทและผลที่ได้รับ ในภาพรวมจะมีการอธิบายผลิตภัณฑ์การทำงานที่จำเป็นและวิธีการจัดการแผนความปลอดภัยและความมั่นคงอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหลักสูตรนี้

เชิญติดต่อรับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความมั่นคงตามมาตรฐาน IEC 61508 และ IEC 62443 ระยะเวลา 2 วันสำหรับองค์กรของคุณ

ติดต่อเรา

เราจะพูดคุยถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการอย่างครบถ้วน

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน IEC 61508 และ IEC 62443

  • เพิ่มพูนประสิทธิภาพ – ด้วยทฤษฎีที่เชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมเข้ากับประสบการณ์จริงด้านความปลอดภัยในการทำงานของเรา
  • ลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด – เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทำให้พนักงานตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของคุณ หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการเสียชื่อเสียงด้วยการใช้กระบวนการที่ดีที่สุดซึ่งปรับแต่งมาเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
  • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน – ด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ตลอดวัฏจักรความปลอดภัยไปใช้ในการพัฒนาโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเองและลูกค้าของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ