IT Security IEC 62443 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การฝึกอบรมความปลอดภัยด้านไอทีตามมาตรฐาน IEC 62443

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอทีสำหรับระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEC 62443

การติดตั้งระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมเชิงอุตสาหกรรมจำนวนมากสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาตรฐาน ระบบเปิดเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการผสมผสานชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน และการเชื่อมต่อระหว่างกันของระบบควบคุม เครื่องมือติดตั้ง และไอทีสำนักงาน แม้จะอยู่ห่างไกลกัน การสื่อสารเชิงบูรณาการจะช่วยให้การผลิตมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการตัดลดต้นทุนการพัฒนาและการผลิต อย่างไรก็ตาม ระบบเปิดเองก็ “เปิดโล่ง” รับการโจมตีและการชักใยด้วยเช่นกัน ความเปราะบางของระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมในอุตสาหกรรมถูกเผยออกมาในการโจมตีจาก Stuxnet เมื่อครั้งล่าสุด และการวิเคราะห์ ประเมิน และทดสอบ มีบทบาทสำคัญในการเลือกใช้วิธีควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยอันตรายเหล่านี้ ดังนั้น ความท้าทายจึงเป็นการผสมผสานข้อกำหนดความปลอดภัยด้านไอทีเข้ากับอุปสงค์ความต้องการระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม (รวมถึงระบบเรียลไทม์และความปลอดภัย) พร้อมด้วยความมั่นคงปลอดภัยตามหลักการที่จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติ

ในการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญของเราจะกล่าวถึงหัวข้อความปลอดภัยด้านไอทีตามกลุ่มมาตรฐาน IEC 62443 พร้อมพิจารณาถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยด้านไอทีตามมาตรฐาน IEC 62443

กลุ่มเป้าหมายสำคัญของการฝึกอบรมนี้คือกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจและพนักงานในสายงานไอที และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต วิศวกรรมกระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ

เนื้อหาและกำหนดการฝึกอบรม IEC 62443 ของ TÜV SÜD

 • ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่แท้จริงคืออะไร
 • สถานภาพปัจจุบันของมาตรฐาน IEC 62443
 • วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography)
 • ภาพรวมของมาตรฐาน IEC 62443
 • แนวคิดของมาตรฐาน IEC 62443
 • IEC 62443-2-1: เจ้าของสินทรัพย์ (ผู้ปฏิบัติการ)
 • IEC 62443-2-4: ผู้ให้บริการ (ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบและงานบำรุงรักษา) 
 • IEC 62443-4-1: ผู้จัดหาสินค้า (ผู้ผลิตสินค้า)
 • การสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม
 • ความปลอดภัยและความมั่นคง

ทั้งนี้ ระหว่างการฝึกอบรมนี้จะมีการเปิดโอกาสให้ถามคำถามและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น เรายังให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่บริษัทของคุณเพื่อเติมเต็มหรือทดแทนหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานของเราอีกด้วย

ติดต่อขอรับข้อเสนอพิเศษได้ที่นี่

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยด้านไอทีตามมาตรฐาน IEC 62443

 • เพิ่มพูนประสิทธิภาพ – ด้วยทฤษฎีที่เชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมเข้ากับประสบการณ์จริงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด – เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทำให้พนักงานตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของคุณ หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการเสียชื่อเสียงด้วยการใช้กระบวนการที่ดีที่สุดซึ่งปรับแต่งมาเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน – ด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ตลอดวัฏจักรความปลอดภัยไปใช้ในการพัฒนาโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเองและลูกค้าของคุณ

เพิ่มเติม

Functional safety for a digital world - Smart solutions
ไวท์ เปเปอร์

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับโลกดิจิทัล

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบัน รับภาพรวมเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับเมื่อมีความปลอดภัยในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ