Permit for Operating Autonomous Vehicles TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการเพื่อการอนุมัติต้นแบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ความปลอดภัยในการทำงานคือสิ่งที่ช่วยอุดช่องว่างในระเบียบว่าด้วยการอนุมัติต้นแบบ

ความปลอดภัยในการทำงานคือสิ่งที่ช่วยอุดช่องว่างในระเบียบว่าด้วยการอนุมัติต้นแบบ

การอนุมัติต้นแบบสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติคืออะไร

ในการทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (AV) ตามมาตรฐาน SAE L3 ว่าด้วยระบบอัตโนมัติ (และสูงกว่า) บนถนนสาธารณะ ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้จัดหา และผู้ให้บริการขับเคลื่อน จำเป็นต้องขออนุมัติจากหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจ แต่ในหลายๆ ประเทศ เช่น เยอรมนี สหรัฐฯ และจีน การขออนุมัติมาตรฐาน SAE L3+ ว่าด้วยระบบอัตโนมัติบนถนนสาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตพิเศษเท่านั้น และการที่จะขออนุญาตสำหรับรถ AV ผู้ขออนุมัติต้องชี้แจงแนวคิดด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสมและพิสูจน์ว่ายานยนต์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนเป็นอันขาด

ใบอนุญาตรถ AV มีความสำคัญอย่างไร

หากต้นแบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของคุณได้รับอนุมัติจะก่อให้เกิดผลดีหลายประการ ดังนี้

 • มั่นใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของคุณในพื้นที่สาธารณะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • พัฒนาเทคโนโลยีรถ AV ที่สำคัญซึ่งสามารถทำการทดสอบบนสภาพถนนจริงได้

 • ตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงโดยรวมของฟังก์ชันระบบอัตโนมัติที่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 • สร้างแนวคิดด้านความปลอดภัยโดยรวมเพื่อการเปิดตัวเทคโนโลยีอัตโนมัติอย่างราบรื่น

ผ่านอนุมัติต้นแบบรถ AV ด้วยความช่วยเหลือจาก TÜV SÜD

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ TÜV SÜD จึงช่วยให้คุณได้รับใบอนุมัติได้ด้วยการพัฒนาแนวคิดความปลอดภัยและความปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นมาหรือการตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดเดิมที่คุณมีอยู่แล้ว เราประสบความสำเร็จในการนำวิธีของเรามาปรับใช้กับโซลูชันระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานผู้มีอำนาจให้ใช้งานบนถนนสาธารณะแล้ว ใบอนุญาต AV ของเราใช้ได้กับรถยนต์ต้นแบบเดี่ยว เช่น รถรับส่งอัตโนมัติ ต้นแบบรถยนต์เพื่อธุรกิจ หรือบริการระบบขับเคลื่อนต่างๆ และพร้อมปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณอยู่เสมอ

บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอันทันสมัย เช่น ISO 26262 และเกินกว่ามาตรฐานโดยมีการพิจารณาถึง SOTIF ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบป้องกันการทำงานล้มเหลว ในการประเมินความปลอดภัยและมั่นคงแบบองค์รวมด้วย ทางเราได้เพิ่มประเด็นความปลอดภัยในการทำงานเข้าไปเป็นส่วนประกอบใหม่ในขั้นตอนการอนุมัติ พร้อมด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นพื้นฐาน จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการประเมินที่ปรับแต่งเพื่อยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยเฉพาะ

ซึ่งนอกเหนือจากแง่มุมต่าง ๆ ในการตรวจสอบตามปกติทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD จะทำการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรถด้วย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวรถภายหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติแล้ว สามารถทำการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมแค่เฉพาะส่วนที่มีการอัพเดตเท่านั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่สำหรับรถทั้งคัน จึงถือเป็นขั้นตอนที่รองรับการพัฒนายานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Universal approach for the assessment of AVs operational safety

บริการเพื่อการอนุมัติต้นแบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD ช่วยให้คุณขออนุมัติทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ยานยนต์ต้นแบบ และยานยนต์ทดลองบนถนนสาธารณะได้ด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้

 • คำแนะนำเชิงเทคนิค

  ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของเราสามารถให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติ AV และช่วยให้คุณเข้าใจในความเกี่ยวข้องกับการอนุมัติรถยนต์เดี่ยวและการรองรับแบบได้ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้ความช่วยเหลือในการเลือกระเบียบที่ตรงตามความต้องการขออนุมัติของคุณอีกด้วย

 • การจัดเตรียมเอกสาร

  เราช่วยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุมัติให้คุณ พร้อมทำการตรวจสอบโดยรวมเพื่อความมั่นใจว่าเอกสารครบถ้วน

 • แนวคิดด้านความปลอดภัย แนวคิดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแคตตาล็อกการทดสอบ

  คุณจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบของเราในเชิงลึก ซึ่งได้แก่ การตรวจทานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ แนวคิดด้านความปลอดภัยและความมั่นคงการตรวจทานการออกแบบและแคตตาล็อกการทดสอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรถยนต์ต้นแบบ

 • รายการตรวจสอบข้อกำหนด

  ในรายการตรวจสอบจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารถต้นแบบของคุณมีฟังก์ชันเกี่ยวกับความปลอดภัยและความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบถ้วน

 • ใบอนุญาต AV

  ทางเราจะจัดทำรายงานเชิงเทคนิคซึ่งเป็นการประเมินสภาพพร้อมวิ่งของรถ AV จากมุมมองด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามผลลัพธ์และข้อกำหนดในด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรถดังกล่าว

เพิ่มเติม

Automated driving requires international regulations
ไวท์ เปเปอร์

Automated driving requires international regulations

A look at the current state of developments

Learn More

Homologation of Automated Vehicles: The Regulatory Challenge
ไวท์ เปเปอร์

ความท้าทายด้านระเบียบในการตรวจพิสูจน์ยานยนต์ไร้คนขับ

วิธีพัฒนาระเบียบการตรวจพิสูจน์และอนุมัติยานยนต์ไร้คนขับในอนาคต 6 ขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ