การทดสอบความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียจากยานยนต์

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

การทดสอบการปล่อยไอเสียจากยานยนต์คืออะไร

การทดสอบการปล่อยไอเสียจากยานยนต์คือการนำรถยนต์เข้ารับการประเมินในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบความประหยัดน้ำมันและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันตามข้อกำหนดและมาตรฐานโลกในด้านการปล่อยไอเสีย โดยการทดสอบอาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ เช่น WLTP และ RDE เป็นต้น การประเมินค่าการปล่อยไอเสียจากยานยนต์มักจะประกอบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกไอเสีย ระบบดักจับอนุภาค และอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยไอเสียอื่น ๆ และการตอบสนองจากระบบต่อเชื้อเพลิงทางเลือก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เริ่มเกิดกระแสความกังวลว่าผลการทดสอบการปล่อยไอเสียใน “โลกแห่งความเป็นจริง” ต่างจากผลการทดสอบการปล่อยไอเสียที่ทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างมาก และปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการทดสอบการปล่อยไอเสียที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกันทั่วโลกแม้แต่วิธีเดียว ด้วยเหตุนี้ ทางสหประชาชาติและสหภาพยุโรปจึงได้นำเสนอวิธีทดสอบการปล่อยไอเสียและความประหยัดน้ำมันใหม่ ๆ อย่าง RDE - real driving emissions (การปล่อยไอเสียในการขับขี่จริง) และ Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP) (กระบวนการทดสอบยานยนต์น้ำหนักเบาเพื่อความสอดคล้องกันทั่วโลก) เพื่อผลลัพธ์ที่โปร่งใสยิ่งกว่าเดิม

ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WLTP และ RDE และวิธีดำเนินการของ TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจในกระบวนการทดสอบการปล่อยไอเสียที่สอดคล้องกันในเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วโลก เพื่อผลการทดสอบที่สอดคล้องกันไม่ว่าทดสอบในประเทศใด

WLTP คืออะไร

Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP) (กระบวนการทดสอบยานยนต์เบาเพื่อความสอดคล้องกันทั่วโลก) ที่บังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ เป็นการควบคุมการใช้กระบวนการทดสอบให้สอดคล้องกัน เพื่อการวัดค่าการปล่อยไอเสียและความประหยัดน้ำมันในลักษณะที่ทวนซ้ำและทำซ้ำใหม่ได้อย่างคงเส้นคงวา การประเมินด้านต่างๆ ที่เจาะจงภายใต้ WLTP ได้แก่การประเมินความเข้มข้นของก๊าซไอเสีย มวลอนุภาคและจำนวนอนุภาค การปล่อยก๊าซ CO2 การบริโภคพลังงานไฟฟ้า และระยะการทำงานของระบบไฟฟ้า วัฏจักรการทดสอบมักจะกำหนดตามระดับชั้นของยานยนต์ (Class 1, 2 หรือ 3) ตามอัตรากำลัง/น้ำหนักของยานยนต์ WLTP มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดในปัจจุบันหลายประการภายใต้กระบวนการวัฏจักรการขับเคลื่อนในยุโรปฉบับใหม่ (NEDC) ของสหภาพยุโรป

RDE คืออะไร

ระเบียบการปล่อยไอเสียในการขับขี่จริง (RDE) ของสหภาพยุโรป กำหนดให้มีการใช้งานระบบตรวจวัดการปล่อยไอเสียแบบพกพา (PEMS) ติดอยู่กับยานยนต์เพื่อตรวจวัดการปล่อยมลพิษไอเสียภายใต้สภาวะการขับขี่จริง ดังนั้น ผลการทดสอบ RDE จะสัมพันธ์กับผลการปล่อยไอเสียที่ได้จากห้องปฏิบัติการทดสอบ ปัจจุบันมีการบังคับให้ทำการทดสอบภายใต้ระเบียบ RDE ของสหภาพยุโรป และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ข้อกำหนดการรับรองแบบจะมีการพิจารณาระดับการปล่อยไอเสียที่ระบุไว้ระหว่างทำการทดสอบ RDE ด้วย ดังนั้น นับตั้งแต่วันดังกล่าว ยานยนต์ที่ไม่ผ่านการทดสอบ RDE จะไม่สามารถจำหน่ายในตลาดได้

การทดสอบความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียจากยานยนต์มีความสำคัญอย่างไร

การทดสอบการปล่อยไอเสียในยานยนต์เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตหลายประการ ดังนี้

  • มีการปฏิบัติตามกฎ/ความสอดคล้องกับระเบียบและมาตรฐานการปล่อยไอเสียต่าง ๆ เพื่อให้คุณเข้าสู่ตลาดโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่

  • มีการกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลดการปล่อยไอเสีย ด้วยการใช้บริการโซลูชันนวัตกรรมทางเทคนิคที่มีศักยภาพตั้งแต่การทดสอบขั้นต้นระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

  • มั่นใจว่าระบบและอะไหล่ยานยนต์จะทำงานได้ตามคุณลักษณะที่ออกแบบมาด้วยการทดสอบหลังการผลิต

  • จัดเตรียมเอกสารการทดสอบรับรองการผลิต (CoP) อย่างครบถ้วน

  • สร้างชื่อเสียงแบรนด์ให้แข็งแกร่งด้วยการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมอบยานยนต์ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย     

TÜV SÜD ให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการแก้ปัญหาความท้าทายในการทดสอบการปล่อยไอเสียรถยนต์ WLTP และ RDE ได้

TÜV SÜD คือหนึ่งในผู้ให้บริการทดสอบและรับรองยานยนต์ชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบอันทันสมัยและได้มาตรฐาน ใกล้ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่สำคัญทุกแห่งทั่วโลก ศูนย์การทดสอบแต่ละแห่งมีความพร้อมที่จะรองรับการทดสอบการปล่อยไอเสียและการบริโภคเชื้อเพลิงทุกรูปแบบที่จำเป็นต่อรถยนต์โดยสารและเชิงพาณิชย์ รวมถึงจักรยานยนต์ ตามระเบียบในประเทศ มาตรฐานนานาชาติ และข้อกำหนดในอุตสาหกรรม รวมถึงระเบียบ RDE และ WLTP ด้วย

จากการเปิดตัวการทดสอบ RDE และ WLTP ทาง TÜV SÜD จึงได้สร้างโปรแกรม “ทดสอบแบบเวียนรอบ” ขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการมากมายในเครือข่าย TÜV SÜD ของเรา รวมถึงที่อยู่ในประเทศจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน จะให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเมื่อทำการทดสอบรถยนต์รุ่นเดียวกันตามระเบียบ WLTP และ RDE แม้จะต่างสถานที่กันก็ตาม และด้วยผลลัพธ์จากการทดสอบแบบเวียนรอบของ TÜV SÜD เราจึงสามารถให้บริการกระบวนการทดสอบความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียจากยานยนต์ที่สอดคล้องกันทั่่วโลกและอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดให้แก่ผู้ผลิตทั่วโลก

บริการทดสอบความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียในรถยนต์จาก TÜV SÜD

บริการทดสอบความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียในรถยนต์จาก TÜV SÜD ของเรา ได้แก่

  • การทดสอบการปล่อยไอเสียในการขับขี่จริง (RDE)

การทดสอบสหสัมพันธ์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบพกพา (PEMS) และกระบวนการทดสอบการปล่อยไอเสียในการขับขี่จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบ RDE ของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ทำการประเมินประสิทธิภาพจากการใช้งานจริง

การทดสอบเพื่อประเมินการปล่อยไอเสียและความประหยัดน้ำมันสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์เพื่องานเบาภายใต้สภาวะการทำงานที่หลากหลายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

  • กระบวนการทดสอบ Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP)

การทดสอบและรับรองการปล่อยก๊าซ CO2 และไอเสียในประเภทยานยนต์ใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560

การทดสอบตามระเบียบการปล่อยไอเสียของประเทศจีน

  • การทดสอบ InMotion

เป็นการตรวจวัดค่าของยานยนต์บนถนน การเก็บข้อมูลถนนแบบดิจิตอลและการตรวจสอบค่าความเร็ว และการจำลองการขับขี่ในชีวิตจริงภายใต้สภาวะที่ทำซ้ำได้

  • การทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์

ประเมินระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์รถ

  • การทดสอบรับรองการผลิต (CoP)

ตรวจสอบการปล่อยไอเสียและประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเพื่อใช้ในเอกสาร CoP

เพิ่มเติม

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
ไวท์ เปเปอร์

กฎข้อบังคับด้านการปล่อยมลพิษและคุณภาพเชื้อเพลิง

การปฏิบัติตามข้อกำหนด WLTP และ RDE

อ่านเพิ่มเติม

 EU TYPE APPROVAL OF HYDROGEN-POWERED VEHICLES
ไวท์ เปเปอร์

EU type approval of hydrogen-powered vehicles and components

Gain insights into market regulations

Learn More

Automotive Buzz, Squeak and Rattle (BSR) Testing
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน

เปรียบเทียบระบบทดสอบเซอร์โวไฮดรอลิกและเซอร์โวอิเล็กทริกสี่เสา

อ่านเพิ่มเติม

Advanced Non-Destructive Testing Methods for Automotive Components
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบส่วนประกอบแบบไม่ทำลาย

ตรวจสอบการประเมินความปลอดภัยที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างการพัฒนายานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม

White paper: ISO 26262 compliance
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนด ISO 26262

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

Automotive Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับยานยนต์

เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยและมุ่งสู่ความสำเร็จด้านยานยนต์และการขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ