Futuristic style image of an electric car charging

บริการระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์

พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่ ยานยนต์ และระบบพื้นฐานที่มีความยั่งยืน

พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่ ยานยนต์ และระบบพื้นฐานที่มีความยั่งยืน

English Version

ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า (e-Mobility) คืออะไร

ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง รวมถึงระเบียบข้อบังคับจากรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความต้องการในยานยนต์พลังงานทางเลือก ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง หรือการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน คือเทคโนโลยีที่ดูมีความหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของภาคส่วนคมนาคมได้มากที่สุด โดยคำว่า e-Mobility หรือระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า คือการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

บริการด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผลักดันให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปมากขึ้น และความก้าวหน้าเหล่านี้จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาที่สำคัญในด้านระบบพื้นฐาน และเศรษฐกิจต่อไปเรื่อย ๆ การบริการสำหรับรถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ เกิดความมั่นใจในการนำโซลูชันระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก โดยมีข้อดีดังนี้

 • เพิ่มความมั่นใจว่าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และระบบพื้นฐานใหม่ ๆ มีความปลอดภัย ไว้วางใจได้ และตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เช่น คุณลักษณะของ OEM และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาโซลูชันที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อการเติบโตในระยะยาว
 • เพื่อการออกแบบอย่างดีที่สุดและลดความเสี่ยงในขั้นตอนพัฒนา พร้อมปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน
 • ตรงตามข้อกำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยโซลูชันระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของคุณ

ทำไมจึงต้องเลือก TÜV SÜD

 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วโลก
  ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในแต่ละประเทศของเรา และการเข้าถึงเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย สำหรับการทดสอบยานยนต์ แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไร้สาย รวมถึงการทดสอบในการจำลองสภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • การทดสอบแบตเตอรี่
  ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เราสามารถช่วยสนับสนุนคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของผู้ผลิต ในทุกระดับ - ไฟฟ้า เคมี การกัดกร่อน การทดสอบทางกล และการจำลองสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงด้านล่าง
 • โซลูชันแบบ 360°
  รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆและระบบของยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ
 • การเข้าถึงตลาดโลก
  ร่วมกับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทดสอบและรับการรับรองในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับการเข้าตลาดต่างๆ ซึ่งเรามอบบริการผ่านการทดสอบและรับรองในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (DIN EN ISO / IEC 17025) เพิ่มความมั่นใจไปกับเรา ด้วยการทดสอบเพื่อรับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ECE-R100.02 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ของประเภทรถยนต์ ระบบ และชิ้นส่วนทั้งหมด
 • เหตุการณ์สำคัญร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญของเราในการทดสอบและรับรองแบตเตอรี่ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 • ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมผ่านโครงการนำร่องกับ Microvast GmbH ซึ่งเราได้มีโอกาสพัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและความยั่งยืน ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการผลิตแบตเตอรี่ ทีมงานของเราได้ระบุตัวชี้วัดต่างและมีโอกาสในการปรับปรุงระบบเพื่อความยั่งยืนผ่านการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยใช้ SDGs เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
 • ความร่วมมือของเรากับ Italvolt ในเรื่องของการวางแผน Gigafactory ในอิตาลี ในการช่วยให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบการออกแบบ การประเมินความเสี่ยง หรือระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมกับโซลูชันการทดสอบ รวมถึงการทดสอบแบตเตอรี่ EMC หรือความปลอดภัยในการใช้งาน บริการตรวจสอบ และบริการออกใบรับรอง เช่น TISAX IATF 16949 และอื่นๆ

e-Mobility Solution บริการระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD พร้อมให้บริการด้านระบบ e-Mobility Solution ได้อย่างหลากหลาย ทั้งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ยานยนต์ระบบไฮบริด และระบบพื้นฐาน พร้อมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีการร่วมมือกับผู้จัดหาแบตเตอรี่ ผู้จัดหาระบบเซลล์เชื้อเพลิง ผู้ผลิตยานยนต์ และนักพัฒนาระบบพื้นฐาน เพื่อความมั่นใจในความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างไร้ที่ติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและการยอมรับจากลูกค้าผู้ขับขี่

ทั้งนี้ เรายังให้บริการทั้งในด้านข้อมูลความรู้ การทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง ให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกประการ นอกจากนั้น เรายังมีโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางที่ช่วยเตรียมตัวพนักงานของคุณให้พร้อมทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยฉบับล่าสุดอีกด้วย โดยบริการด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของเรามีดังนี้

บริการด้านแบตเตอรี่

บริการเพื่อรองรับการพัฒนาและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันและในอนาคต

บริการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการเข้าตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

บริการเพื่อรองรับการพัฒนา สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด Infosheet

เพิ่มเติม

Using of charge station, solar panel and windmill background. Sustainability assessment, renewable energy concept. Electric vehicle using sustainable source, wind generator. Saving, climate change.
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนดใหม่สำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

ทำความเข้าใจข้อกำหนดใหม่ภายใต้การแก้ไขครั้งที่ 2 ของ UNECE R100

อ่านเพิ่มเติม

A second life for lithium-ion batteries
ไวท์ เปเปอร์

การ "ใช้งานใหม่อีกครั้ง" ของแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ UN/DOT 38.3

สรุปการทดสอบที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ UN/DOT 38.3.

อ่านเพิ่มเติม

Advanced Non-Destructive Testing Methods for Automotive Components
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบส่วนประกอบแบบไม่ทำลาย

ตรวจสอบการประเมินความปลอดภัยที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างการพัฒนายานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม

Battery abuse
ไวท์ เปเปอร์

Designing Li-ion abuse tests

Find out the gaps in current lithium-ion EV battery standards

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ