ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่ ยานยนต์ และระบบพื้นฐานที่มีความยั่งยืน

พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่ ยานยนต์ และระบบพื้นฐานที่มีความยั่งยืน

English Version

ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า (e-Mobility) คืออะไร

ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง รวมถึงระเบียบข้อบังคับจากรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความต้องการในยานยนต์พลังงานทางเลือก ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง หรือการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน คือเทคโนโลยีที่ดูมีความหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของภาคส่วนคมนาคมได้มากที่สุด โดยคำว่า e-Mobility หรือระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า คือการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

บริการด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผลักดันให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปมากขึ้น และความก้าวหน้าเหล่านี้จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาที่สำคัญในด้านระบบพื้นฐาน และเศรษฐกิจต่อไปเรื่อย ๆ การบริการสำหรับรถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ เกิดความมั่นใจในการนำโซลูชันระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก โดยมีข้อดีดังนี้

 • เพิ่มความมั่นใจว่าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และระบบพื้นฐานใหม่ ๆ มีความปลอดภัย ไว้วางใจได้ และตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เช่น คุณลักษณะของ OEM และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาโซลูชันที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อการเติบโตในระยะยาว
 • เพื่อการออกแบบอย่างดีที่สุดและลดความเสี่ยงในขั้นตอนพัฒนา พร้อมปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน
 • ตรงตามข้อกำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยโซลูชันระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของคุณ

ทำไมจึงต้องเลือก TÜV SÜD

 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วโลก
  ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในแต่ละประเทศของเรา และการเข้าถึงเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย สำหรับการทดสอบยานยนต์ แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไร้สาย รวมถึงการทดสอบในการจำลองสภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • การทดสอบแบตเตอรี่
  ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เราสามารถช่วยสนับสนุนคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของผู้ผลิต ในทุกระดับ - ไฟฟ้า เคมี การกัดกร่อน การทดสอบทางกล และการจำลองสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงด้านล่าง
 • โซลูชันแบบ 360°
  รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆและระบบของยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ
 • การเข้าถึงตลาดโลก
  ร่วมกับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทดสอบและรับการรับรองในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับการเข้าตลาดต่างๆ ซึ่งเรามอบบริการผ่านการทดสอบและรับรองในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (DIN EN ISO / IEC 17025) เพิ่มความมั่นใจไปกับเรา ด้วยการทดสอบเพื่อรับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ECE-R100.02 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ของประเภทรถยนต์ ระบบ และชิ้นส่วนทั้งหมด
 • เหตุการณ์สำคัญร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญของเราในการทดสอบและรับรองแบตเตอรี่ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 • ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมผ่านโครงการนำร่องกับ Microvast GmbH ซึ่งเราได้มีโอกาสพัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและความยั่งยืน ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการผลิตแบตเตอรี่ ทีมงานของเราได้ระบุตัวชี้วัดต่างและมีโอกาสในการปรับปรุงระบบเพื่อความยั่งยืนผ่านการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยใช้ SDGs เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
 • ความร่วมมือของเรากับ Italvolt ในเรื่องของการวางแผน Gigafactory ในอิตาลี ในการช่วยให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบการออกแบบ การประเมินความเสี่ยง หรือระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมกับโซลูชันการทดสอบ รวมถึงการทดสอบแบตเตอรี่ EMC หรือความปลอดภัยในการใช้งาน บริการตรวจสอบ และบริการออกใบรับรอง เช่น TISAX IATF 16949 และอื่นๆ

e-Mobility Solution บริการระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD พร้อมให้บริการด้านระบบ e-Mobility Solution ได้อย่างหลากหลาย ทั้งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ยานยนต์ระบบไฮบริด และระบบพื้นฐาน พร้อมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีการร่วมมือกับผู้จัดหาแบตเตอรี่ ผู้จัดหาระบบเซลล์เชื้อเพลิง ผู้ผลิตยานยนต์ และนักพัฒนาระบบพื้นฐาน เพื่อความมั่นใจในความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างไร้ที่ติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและการยอมรับจากลูกค้าผู้ขับขี่

ทั้งนี้ เรายังให้บริการทั้งในด้านข้อมูลความรู้ การทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง ให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกประการ นอกจากนั้น เรายังมีโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางที่ช่วยเตรียมตัวพนักงานของคุณให้พร้อมทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยฉบับล่าสุดอีกด้วย โดยบริการด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของเรามีดังนี้

บริการด้านแบตเตอรี่

บริการเพื่อรองรับการพัฒนาและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันและในอนาคต

บริการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการเข้าตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

บริการเพื่อรองรับการพัฒนา สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด Infosheet

เพิ่มเติม

Electric Vehicle Banner
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนดใหม่สำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

ทำความเข้าใจข้อกำหนดใหม่ภายใต้การแก้ไขครั้งที่ 2 ของ UNECE R100

อ่านเพิ่มเติม

A second life for lithium-ion batteries
ไวท์ เปเปอร์

การ "ใช้งานใหม่อีกครั้ง" ของแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ UN/DOT 38.3

สรุปการทดสอบที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมภายใต้ UN/DOT 38.3.

อ่านเพิ่มเติม

Advanced Non-Destructive Testing Methods for Automotive Components
ไวท์ เปเปอร์

การทดสอบส่วนประกอบแบบไม่ทำลาย

ตรวจสอบการประเมินความปลอดภัยที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างการพัฒนายานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม

Battery abuse
ไวท์ เปเปอร์

Designing Li-ion abuse tests

Find out the gaps in current lithium-ion EV battery standards

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ