formacion venta

Ostali seminarji

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Ostali seminarji


Standardi na področju družbene odgovornosti

Usposabljanje: Standardi na področju družbene odgovornosti

Družbena odgovornost podjetij (DOP) na ravni EU je definirana kot koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z deležniki.

Po standardu družbene odgovornosti ISO 26000 je to odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim etičnem ravnanjem: prispeva k trajnostnemu razvoju, upošteva pričakovanja deležnikov, je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih.


Določanje skladnosti / neskladnosti in priporočil na notranjih presojah

USPOSABLJANJE:DOLOČANJE SKLADNOSTI / NESKLADNOSTI IN PRIPOROČIL NA NOTRANJIH PRESOJAH

Določanje skladnosti/neskladnosti in priporočil je naloga vsakega presojevalca na notranji oz. zunanji presoji. Naloga je pogosto zelo zahtevna.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo