Social responsibility banner

Standardi na področju družbene odgovornosti

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Standardi na področju družbene odgovornosti

NAMEN USPOSABLJANJA:

Na seminarju boste dopolnili svoje znanje in kompetence o standardih in smernicah, ki se osredotočajo na ekonomsko, okoljsko ali socialno odgovornost ter spoznali najpomembnejše standarde, med katerimi najbolj izstopajo:

 • SA 8000 vključuje načela Mednarodne organizacije dela in temelji na sestavi ISO 9000 in ISO 14000, namenjen je predvsem preverjanju delovnih pogojev in vsebinsko pokriva delo otrok, prisilno delo, zdravje in varstvo pri delu, svobodo združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj, diskriminacijo, disciplinske ukrepe, delovni čas ter pravična plačila
 • ISO 26000 podjetjem pomaga prispevati k trajnostnem razvoju in jih spodbuditi, da storijo več kot zahteva skladnost z zakonodajo ter pri tem upoštevajo družbeno, okoljsko, pravno, kulturno, politično in organizacijsko raznolikost
 • OHSAS 18001 je namenjen preprečevanju poškodb in bolezni na delu.
 • ISO 14001 obravnava sisteme ravnanja z okoljem in omogoča podjetjem, da uvedejo sistem obvladovanja okoljskih vidikov poslovanja, obvladovanje uravnavanja stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti
 • SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) metoda, ki vključuje dva modula za zdravje in varnost ter standarde za delo kot tudi izbirne stebre okolja in poslovne etike.
 • BSCI (Business Social Compliance Initiative) je vodilni sistem za upravljanje dobaviteljevih verig.

 

VSEBINA:

 • Razvoj področja družbene odgovornosti,
 • Seznanitev o obstoječih standardih na tem področju,
 • Pregled zahtev posameznih standardov in kodeksov (SA8000, BSCI, SMETA, ISO 26000)

 
CILJNA SKUPINA:

 • Najvišje vodstvo
 • Poslovodstvo
 • Predstavniki sistemov vodenja
 • Predstavniki lastnikov družb

 

TRAJANJE:

1 dan, od 09:00 do 13:30

 

KOTIZACIJA:

250,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in preprosta prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail: usposabljanja@tuvsud.com

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo